Opfordring: Boykot Århus-mødet med den israelske ambassadør i Danmark

Udtalelse fra Boykot Israel Kampagnen:
Opfordring: Boykot mødet med den israelske ambassadør i Danmark

boykot-2

Onsdag den 12. februar 2014

Vedr. møde med Israels ambassadør-repræsentant for den zionistiske apartheidstat.

“Boykot Israel opfordrer til at boykotte mødet med den israelske ambassadør Barukh Binah på Aarhus Universitet den 20.2, arrangeret af IP-Nu.
Boykot Israel mener vi skal isolere staten Israel på alle områder: økonomisk (køb ikke israelske varer), sportsligt, kulturelt, akademisk, – og diplomatisk!

Vi boykotter Israel så længe der er besættelse og apartheid. Vi støtter kampen for et frit Palæstina.”

 www.boykotisrael.dk