FASTHOLD FULD SOLIDARITET MED DEN PALÆSTINENSISKE MODSTANDSKAMP!

Udtalelse fra Boykot Israel Kampagnen, den 19. maj 2024:

Boykot Israel Kampagnen udtalte den 7. oktober 2023: ”Boykot Israel har fra sin start støttet den palæstinensiske modstandskamp i alle dens former og intifadaer og også den nuværende modstandskamp, som finder sted på Vestbredden og i Gaza”. Det mener vi stadig.

Vi finder det totalt uforståeligt og uacceptabelt at BNC (Palestinian BDS National Committee) i Ramallah den 14. maj udsendte en erklæring til de studerende Palæstina-aktivister i teltlejrene ved USA’s universiteter hvor man opfordrer dem til ”ikke at advokere for, rejse slogans for eller på andre måder støtte væbnet modstand” 

Denne opfordring er ikke kun splittende i forhold til solidaritetsbevægelsen, men viser at BNC er ude af trit med det kæmpende palæstinensiske folk og den internationale Palæstina solidaritetsbevægelse. BNC-erklæringen har fremkaldt voldsomme protester og endog underskriftindsamlinger!

PFLP (the Popular Front for the Liberation of Palestine) reagerede med en erklæring hvor de kritiserer BNC’s udtalelse og bl.a. siger: ”I PFLP afviser vi BNC-erklæringens opfordring (til ikke at støtte væbnet kamp, red.). Og vi værdsætter og respekterer alle positioner, personer og kræfter som udtrykker deres støtte til den palæstinensiske modstand i lyset af folkedrab og krig og zionistisk kolonialisme.

PFLP mener ikke at der er et modsætningsforhold mellem at støtte vores folks rettigheder i Gaza og så kæmpe for at stoppe udryddelseskrigen og støtte kampen i alle dens former, inklusiv den væbnede revolutionære kamp.

PFLP har bemærket at boykotkomiteer spredt ud over hele verden, og især i USA og Europa, er en bred bevægelse hvor alle palæstinensiske institutioner, venner af det palæstinensiske folk og solidaritetskomiteer er aktive. De er ikke knyttet til BNC i Ramallah og tager ikke mod ordrer (…) herfra!»

 PFLP, medieafdelingen, den 16. maj 2024

Boykot Israel Kampagnen TILSLUTTER SIG PFLP’s KRITISKE KOMMENTARER.

Bekæmp den zionistiske kolonialisme og apartheid!

Stop folkemordet!

Boykot Israel – Frit Palæstina!

www.boykotisrael.dk


PFLP udtaler d. 16. maj 2024:

“The BDS National Committee’s Statement on Armed Resistance Contradicts Our People’s Legitimacy in Practicing Resistance and Ignores Consensus

We have followed the stance presented in the statement by the “BDS National Committee” (BNC), issued in English, regarding the required stance on armed resistance by solidarity movements with our people.

We in the Popular Front for the Liberation of Palestine reject the call made in the statement and appreciate all the positions, forces, and individuals expressing their support for Palestinian resistance in facing the genocidal and colonial zionist war.

The Front considers that clearly expressing support for our people’s right in Gaza does not contradict the call to end the genocide and support resistance in all its forms, including revolutionary armed struggle.

The Front noted that boycott committees spread worldwide, especially in Europe and the Americas, are a broad movement involving all Palestinian institutions, supporters of the Palestinian people, and solidarity committees. They are not linked to the BNC in Ramallah and do not take orders or decisions from it.

The Front emphasized that the justifications of the BNC in Ramallah and its call for silence on armed resistance in Western countries are inaccurate positions and far from reality, because the Palestinian presence and solidarity movements with the Palestinian people are all targeted by the allies of the zionist entity, accused of “anti-Semitism” regardless of whether they adopt this slogan or that.

The Front concluded its statement by noting that attempts by some parties to neutralize the adherence to the slogan of armed resistance weaken the Palestinian national struggle and the legitimacy of armed resistance fighting on the soil of the homeland. It ignores the support and consensus of millions of supporters worldwide for this struggle, method, and slogan. Palestinian armed resistance and resistance factions in the region have become an icon and source of inspiration for all free people globally. The slogan “From the river to the sea… Palestine will be free” has become the central slogan echoed by revolutionaries worldwide.

Popular Front for the Liberation of Palestine
Central Media Department
May 16, 2024″

Link – BNC -udtalelsen:
https://web.archive.org/web/20240516141352/https://bdsmovement.net/Supporting-Student-Led-Solidarity-Mobilizations-In-Their-Demands