Spørgsmål & svar

 

svarHjælper det noget at boykotte?
Mange gange kan solidaritetsarbejde være meget trøstesløst, man føler at problemerne er mange og uløselige, og at uanset hvad man gør så hjælper det kun lidt. Men historien har vist at når enkeltmennesker bestemmer sig for at gå sammen for at gøre noget for at bekæmpe uretfærdighed og overgreb, kan der ske store ting. Sammenbruddet for apartheid-styret i Sydafrika skete fordi den sorte sydafrikanske befolkning gjorde oprør mod det hvide mindretalsstyre. Men frihedsbevægelsen i Sydafrika var også afhængig af hjælp fra hundredtusinder af medspillere i Asien, Amerika og Europa . En vigtig del af denne støtte var boykotten af Sydafrika i protest mod apartheid. Også denne boykot startede som en lille lokal forbrugeraktion.

Vi har ingen illusioner om at kunne knække Israel økonomisk, men vi tror at en af måderne som vi kan vise solidaritet med palæstinenserne på, er at rette søgelyset på Israels mange overgreb ved at boykotte Israel. På længere sigt håber vi at vores boykotkampagne vil sprede sig til hele Danmark og allerede nu er der taget initiativ i flere byer. I midten af april satser på at der er grupper i over 20 byer i Danmark.(til toppen)

Boykot i Danmark betyder så lidt økonomisk for Israel…
Vi tror ikke at den israelske stat kollapser økonomisk ved at vi boykotter israelske produkter i Danmark. Et internationalt pres på Israel kan få landet til at ændre politikken.
Vi vil påvirke Danmark som stat til at opgive sin position som neutral part i konflikten og begynde at tage stilling i dette spørgsmål, så vi kan komme nærmere en løsning. Man kan ikke sidestille besættelsesmagt (Israel) og besat (Palæstina), på den måde vil man ikke kunne finde en løsning. Så længe Palæstina er besat af Israel, så længe den israelske stat og militær holder den palæstinensiske befolkning i et jerngreb og så længe palæstinensiske flygtninge ikke får lov at vende hjem til et frit Palæstina vil problemet ikke være løst.(til toppen)

Støtter I palæstinensiske selvmordsbomber ?
Nej vi er imod enhver form for terror mod civilbefolkningen. Vi opfatter Israel statsterror som den mest alvorlige og blodige form for kollektive afstraffelse mod et helt folk. Så afstand mod terror må først og fremmest betyde afstand til Israels besættelse og undertrykkelse. (til toppen)

Puster I ikke bare til antisemitismen?

Nej, vi er imod enhver form for antisemitisme. Vi er ikke imod jøder, vi er imod den israelske stats besættelse og undertrykkelse af det palæstinensiske folk. Imod at staten Israel ikke anerkender det palæstinensiske folks legitime rettigheder.
Lige så klart vi vender os imod enhver tendens til antisemitiske holdninger, vender vi os også imod statens Israels forsøg på at gøre al kritik af staten Israel til antisemitisme. (til toppen)

Hvordan kan man skelne imellem palæstinensiske og israelske produkter fra Israel?

Når man skal boykotte produkter “made in Israel” i Danmark støder man straks på et problem. På grund af den israelske stats jerngreb om de palæstinensiske selvstyreområder er det usandsynligt vanskeligt for palæstinenserne at producere varer, importere og eksportere. En af de mange hindringer som Israel lægger i vejen er at alle varer som eksporteres til udlandet skal mærkes “made in Israel”. For at vores boykot ikke skal ramme palæstinensiske produkter, undersøger vi nøje hvilke mærker der boykottes. (til toppen)

Men skader det ikke palæstinensiske arbejdere i Israel?

Det er et argument som ofte bruges imod boykot-aktioner. Der blev især rejst spørgsmål om det under boykotten af Sydafrika. Ville boykotten ikke ramme sorte arbejdere i stedet for det sydafrikanske apartheidstyre? Som svar på dette udsendte ANC, den sydafrikanske frihedsbevægelse med Nelson Mandela i spidsen, en resolution. De mente at dette argument var helt ubrugeligt fordi apartheidstyrets kollaps ville mange gange opveje de tab som arbejderne havde lidt på grund af boykotten.

Udnyttelsen af den palæstinensiske arbejdskraft, som ofte arbejder under horrible forhold og under elendige aftaler, kan ikke bruges som et argument imod boykot. Vi skal også minde om at det var palæstinenserne selv som startede boykotten af israelske produkter, noget der rammer dem på to måder. For det første bliver det et problem for de palæstinensiske arbejdere som arbejder i de firmaer de boykotter. For det andet begrænser boykotten drastisk det allerede mangelfulde vareudbud i de palæstinensiske selvstyreområder. (til toppen)

Men der er kun mig…

Det er ikke kun dig. Vi får overraskende meget positiv tilbagemelding når vi står på gaden og har flere henvendelser om ugen på telefon eller mail fra folk som vil være med til at boykotte. (til toppen)

Men ved at boykotte staten Israel, skader I jo også indbyggerne der…

Vi føre ikke en kamp mod Israels indbyggere generelt. Vi fører en kamp imod den israelske stat. Vi vil have at Israel skal standse besættelsen af den palæstinensiske civilbefolkning, og følge FN-resolutionerne som siger at besættelsen skal ophøre og sørge for at de palæstinensiske flygtninge får lov at rejse hjem.

Vi tror ikke at denne boykot vil ramme israelernes daglige liv i nogen væsentlig grad. Men hvis vi på denne måde kan rejse spørgsmålet om Palæstina både i Israel og i Europa, tror vi at en boykot af israelske produkter kan have sin funktion. (til toppen)