Grundlag – hvordan boykot

 • Boykot_Israel_maerkat_miniHvordan boykot?
 • Israel må isoleres internationalt,
  og skal presses politisk, kulturelt og økonomisk.
 • Boykotten skal omfatte alle områder hvor vi møder Israel:
 • Forbrugerboykot af varer
 • Boykot af kultur- og sportssamkvem
 • Stop for dansk våbensalg til Israel
 • Boykot af Israel som turistland
 • Pres på diplomatiet
 • Stop for samhandel mellem Danmark og Israel

Revideret grundlag 2013

Boykot Israel blev dannet i 2002. Her vedtog vi at arbejde for en
generel boykot af staten Israel, dvs.:
– Økonomisk-politisk boykot (boykot af israelske varer og produkter,
modstand mod samarbejdsaftaler og frihandelsaftaler mellem Israel og
Danmark/EU). Boykot af turisme til Israel.

– Kulturel boykot (boykot af kunstnere der repræsenterer staten Israel
og opfordring til aflysning af internationale kunstneres optræden i
Israel).

– Sportslig boykot (boykot af sportskampe og mesterskaber hvori
deltager israelske hold).

– Akademisk boykot (boykot af samarbejde mellem danske akademikere/
akademiske institutioner og israelske akademiske institutioner og
andre former for undervisningsinstitutioner).
Vi fortsætter den generelle boykot af Israel indtil følgende krav, der
er baseret på folkeretten, er opfyldt:

1. Den israelske besættelse af palæstinensisk land er ophørt og
Apartheidmuren revet ned.

2. Den israelske apartheid i forhold til den palæstinensiske
befolkning er ophørt og anerkendelse af Israels
palæstinensisk-arabiske befolknings menneskerettigheder er gennemført.

3. Anerkendelse af de palæstinensiske flygtninges ret til at vende
tilbage som udtalt i FN-resolution 194.
Med disse tre krav tilgodeses de tre hovedgrupper af den
palæstinensiske befolkning: Dem som lever på Vestbredden og Gaza, dem
inde i staten Israel som især udsættes for apartheid, og dem som lever
i diasporaen.

I vores Boykot Israel- arbejde er vi især inspireret af 1980’ernes
boykotkampagne mod Sydafrikas apartheid, der også arbejdede med generel
boykot. Denne kampagne startede på græsrodsniveau, men voksede sig
stærk og endte med at blive vedtaget på regerings- og FN-niveau.

I 2005 blev BDS-bevægelsen dannet på initiativ af over hundrede
palæstinensiske græsrodsorganisationer og NGO’er. Det skete nøjagtigt
et år efter at Den internationale Domstol i Haag havde kendt den
israelske Mur på Vestbredden ulovlig og opfordret regeringerne til at
presse Israel til at rive Muren ned. Men intet skete.

Når regeringerne ikke vil reagere, må befolkningen gå i gang, var
tankegangen.

——————————————————————————-
Sammenfatning:

– Den israelske besættelsesmagt bygger på fortsat illegal
undertrykkelse med besættelse og kolonisering af Vestbredden herunder
bygning af bosættelser og apartheidmur!

– Gaza har Israel omdannet til ´et stort smadret fængsel’ og fører
krig og udsultning mod befolkningen!

– Palæstinensere i Israel lever som 2. rangsborgere og flygtninge
nægtes deres ret til tilbagevenden!

– Palæstinenserne har legitim ret til at føre kamp mod besættelse

Palæstinensernes nationale rettigheder om et Frit Palæstina må
forsvares – Derfor Boykot Israel!

——————————————————————-