BOYKOT TURISTREJSER TIL APARTHEID- ISRAEL – BOYKOT GISLEV REJSER 

Gislev Rejser, der ejes af Aller Leisure A/S, udbyder to rundrejser til Israel.

De er programsat med afrejse i henholdsvis marts og oktober 2024.


På selskabets hjemmeside er vist et kort over Israel. Her er grænserne til de besatte områder i Palæstina: Gaza-striben, Vestbredden herunder Jerusalem ikke tegnet ind. Områderne fremstår dermed som en del af Israel. Nævnte områder (samt de syriske Golanhøjder) betragtes – af Danmark, EU og FN som besatte – og dermed ikke som en del af Israel.


Flere af rejsernes udflugtsmål er til netop disse områder: Det gælder bl.a. Jerusalem og Betlehem på Vestbredden. Derudover er der også planlagt en udflugt til Golanhøjderne – det syriske højdedrag ved grænsen til Israel – som ligeledes blev besat under juni-krigen i 1967 og siden søgt annekteret af Israel,


Det er dybt problematisk at udbyde turistrejser til besatte områder, hvor størstedelen af befolkningen dagligt undertrykkes, er frataget grundlæggende rettigheder og udsættes for apartheid (jf bl.a. en ca. 1 år gammel rapport fra Amnesty, der konkluderer, at staten Israel har skabt og opretholder et system af dominans og undertrykkelse af palæstinensere i Israel, de besatte palæstinensiske områder og mod fordrevne palæstinensiske flygtninge i andre lande. Endvidere, at dette system svarer til apartheid. Ifølge international ret er det en forbrydelse mod menneskeheden, som omverdenen skal holde staten Israel ansvarlig for at afvikle. 

En rapport fra august 2022 fra FNs ”Special Rapporteur on the situation of human

rights in the Palestinian territories occupied since 1967, Michael Lynk” fastslår ligeledes, at palæstinenserne I de besatte områder udsættes for apartheid .

Gislev Rejsers fremstilling af områderne som israelske ligger helt i tråd med Israels politik om en varig annektering af hele Palæstina – og på sigt en udradering af palæstinenserne. 


Ved at undlade at gøre opmærksom på, at der er tale om besatte områder, bringer Gislev Rejser sig på kant med markedsføringslovens §12 som foreskriver, at der ved opfordring til køb skal oplyses om ”Varens eller tjenesteydelsens væsentligste karakteristika”. Forbrugerombudsmanden har tilbage i 2015 forholdt sig til netop dette spørgsmål og henstillet til en række rejseselskaber der dengang udbød tilsvarende rejser, at beskrivelserne blev præciseret på ovenfor nævnte områder.

Gislev Rejsers ture til Israel og det besatte Palæstina er med til fastholde undertrykkelsen af det palæstinensiske folk. Dette både med ved sin glansbilledagtige og fordrejede fremstilling af landet og ejerskabet hertil – og med den økonomiske støtte til Israel, som turismen bidrager til.

I 2023 er volden fra bosætterne og de israelske ”sikkerhedsstyrker” eskaleret yderligere. Vilkårlige likvideringer, nedrivning af palæstinensiske boliger, afbrænding af olivenmarker, fængslinger uden rettergang, kidnapninger af børn og mange andre uhyrligheder er en del af dagligdagen for det hårdt prøvede palæstinensiske folk. Dette står i skærende kontrast til Gislev Rejsers skønmaleri af Israel. Og tankevækkende er det, at ”Palæstina” og ”palæstinensere” intet sted nævnes i salgsmaterialet på selskabets hjemmeside.

Med sine turistrejser til Israel legitimerer Gislev Rejser selve apartheid-staten og hvidvasker Israels forbrydelser mod palæstinenserne.