Boykot Israel Kampagnens logo

15. juni 2002
Opfordring til FDB omboykot af israelske varer

Boykot Israel Kampagnen
Griffenfeldsgade 41
2200 København N

Boykot Israel Kampagnens logo
Boykot Israel Kampagnens logo

tlf. 35371889 (kl. 14-16)
boykotisrael@mail.dk
www.boykotisrael.dk

København, d. 15. juni 2002
Til
FDB
Roskildevej 65
2620 Albertslund

Att:
Direktionen
Bestyrelsen
Etik- og miljøchef Mogens Werge

Opfordring til boykot af israelske varer

Boykot Israel Kampagnen skal hermed opfordre FDB til at boykotte israelske
varer og afbryde al samhandel med Israel. Denne opfordring skal ses på
baggrund af at den israelske stat nu i  35 år ulovligt har holdt de
palæstinensiske områder besat, og at den israelske stat dagligt udøver
terror imod det palæstinensiske folk. Det er staten Israel som er årsag til
konflikten, det er staten Israel som er konfliktens militært overlegne part,
og det er derfor primært på Israel, det internationale pres skal lægges for
at få løst den ulykkelige konflikt.

Boykot Israel Kampagnen har, via vores ca. 50 lokale Boykot Israel-grupper,
uddelt boykotmaterialer foran FDB’s supermarkeder og butikker: Kvickly,
SuperBrugsen, LokalBrugsen, Dagli’Brugsen, Brugsen, Irma, Fakta, Merlin og
OBS! – med opfordring til kunderne om at fravælge israelske varer. FDB har
ikke kunnet undgå at bemærke at der er stor opbakning bag Boykot
Israel-aktiviteterne.

Indtil videre har ledelsen af FDB og Coop Norden udtalt ar man ikke har
planer om nogen boykot af israelske varer idet “man har den holdning at man
følger eventuelle officielle beslutninger fra nationale eller internationale
myndigheder” (jfr. pressemeddelelse udsendt fra Coop Norden d. 4.4.02).

Boykot Israel Kampagnen har til formål dels at presse Israel økonomisk,
politisk og kulturelt, dels at lægge pres på den danske regering for at få
den til at agere i forhold til Israels overtrædelser af
menneskerettighederne og brud på FN-resolutioner. Boykot Israel Kampagnen
håber – ligesom tilfældet var med boykotkampagnen mod Sydafrikas apartheid –
at kunne være med til at lægge pres på ‘det internationale samfund’ og
derigennem tvinge en international boykot mod Israel igennem. Et led heri er
at få de store danske dagligvarekæder til at vedtage en boykot af al
samhandel med Israel. Samtidig med dette brev til FDB retter vi henvendelse
til DSG.

Det er vores håb at FDB, som på områder som miljø, sundhed og børnearbejde
prioriterer etiske værdier højt, også når det gælder staten Israels
forbrydelser mod menneskerettighederne vil holde den etiske fane højt.
Skulle FDB – mod forventning – vælge at fortsætte sit samarbejde med staten
Israel, vil Boykot Israel Kampagnen overveje at opfordre til total boykot af
vareindkøb i FDB’s butikker indtil al samhandel med Israel er stoppet.

Vi står gerne til rådighed med yderligere information, ligesom vi gerne
deltager i et møde med FDB.

./. Vedlagt Boykot Israel Kampagnens folder.

Med venlig hilsen

f. Boykot Israel Kampagnen
Koordineringsgruppen

Irene Clausen
(privat: 26476598)