PFLP: 76 ÅR! NAKBAEN FORTSÆTTER OG DET SAMME GØR DEN PALÆSTINENSISKE MODSTAND

PFLP AL NAKBA Udtalelse:
(lettere forkortet)

76 ÅR! NAKBAEN FORTSÆTTER OG DET SAMME GØR DEN PALÆSTINENSISKE MODSTAND

I år er det 76-årsdagen for Al Nakba i 1948! Og det palæstinensiske folk udsættes for nye former for Nakba og for fortsat forsøg på etnisk udrensning og folkedrab – på zionismens vej til at likvidere eksistensen af vores folk og den palæstinensiske sag.

I dag finder den moderne tids største forbrydelse sted. Det sker når de zionistiske bander selv, sammen med deres kolonialistiske og reaktionære håndlangere, praktiserer den mest beskidte proces med udryddelse, racisme, bosættelse og judaisering og beviser at den zionistiske stat er en menneskefjendtlig stat, moralsk forfalden. Denne stat forsøger forgæves at finde en plads til sig selv i vores region.

Vores folks standhaftige kamp og modstand mod Al Nakba gennem alle årene er et levende bevis på deres kærlighed til både deres frihed og deres hjemland. De holder fast i deres historiske rettigheder og deres sags retfærdighed. og deres legendariske standhaftighed i lyset af udslettelseskrigen, de bekræfter at modstanden fortsætter, så længe besættelsen fortsætter, og deres enestående levende kreativitet lærer verdens befolkninger om standhaftighed og tilhørsforhold.

Vi bøjer os dybt i respekt for modstandens styrke i Gaza-striben i løbet af de sidste otte måneder, de vigtige erfaringer fra generationer af palæstinensere, der aldrig overgav sig til kolonimagtens arrogance og tyranni, de holdt fast i hvert jordkorn på jorden. deres jord og plantede en martyr på hver kvadratmeter, de blev plantet i dens jord som oliven, og de fortsatte kampen mod det zionistiske system i alle dets former, lad historien og verden stå i respekt for det standhaftige Gaza og alle dem, der støtter dem – imod den zionistiske militære udryddelsesmaskine.

I løbet af 76 år er det ikke lykkedes for det zionistiske projekt at udslette den palæstinensiske arabiske nationale identitet og forfalske den palæstinensiske fortælling! Det glorværdige oktober Gaza-epos afslørede sandheden om det zionistiske system som en kolonial maskine og værktøj dedikeret til at udføre folkedrab på vegne af det globale kolonisystem og mindede alle jordens befolkninger om den igangværende forbrydelse mod Palæstinas befolkning, en forbrydelser, der ikke kan adskilles fra det, der bliver begået i de igangværende angreb på den besatte Vestbred, herunder Jerusalem, og fra den racistiske praksis, der er rettet mod vores folks politiske, økonomiske og sociale rettigheder siden 1948, og heller ikke for de lidelser, som vores folk har oplevet siden Nakba i flygtningelejre og diaspora.

I dag står vi og alle de frie mennesker i verden over for det zionistiske projekt støttet af kolonimagterne for at fuldføre en erklæret udryddelseskrig med det formål at fuldende Nakbaen i 1948, mens vores folk, vores nations frie folk og de frie mennesker i verden står foran en skæbnesvanger udfordring om at genvinde initiativet og besejre det zionistiske koloniale udryddelsesprojekt, og kæmpe en retfærdig kamp på denne nations vegne mod brutalitet og kolonialisme og politikker for at udrydde folk og fratage dem deres rettigheder, forsvare deres ret til at vende tilbage, selvbestemmelse, frihed og værdighed.

Palæstinenserens position i dag i denne verden er ikke offerets position, men derimod en position med en retfærdig sag, som forfølger den zionistiske tids forbrydere med våben, tale, demonstrationer og alle former for kamp mod de zionistiske krigsforbrydere, og den standhaftige guerillas stilling på Palæstinas land, sprængning af det zionistiske militære drabssystems kampvogne, mens vores fightere i Jerusalem, Nablus, Jenin og Tulkarem holder fast i den palæstinensiske identitet i vores land, der blev besat i 1948, og afviste israeliseringspolitikken og alle former for kolonial opdeling af befolkningen i Palæstina.

På årsdagen for Nakba:

Til de palæstinensiske masser:

-For det første: At nægte at anerkende resultaterne af Nakba, dens eftervirkninger og dens nye former, og at overholde alle vores historiske rettigheder i Palæstina fra havet til floden.

-For det andet: opbakning til modstand er nøglen til at vende tilbage, da det er essensen af rettigheder og konfliktens oprindelse og til alle de historiske rettigheder for vores folk i Palæstina.

-For det tredje: At afvise og modsætte sig projekter om fordrivelse og etnisk udrensning og de tilhørende likvidationsplaner og “den næste dag” betyder at fortsætte kampen for at udtrække vores folks rettigheder og bekæmpe det zionistiske koloniprojekt fra at forgribe sig på hele regionen.

-For det fjerde: Sammenhængen mellem PFLP og dens akse med den palæstinensiske standhaftighed kræver, at alle vores arabiske folk og menneskeheden som helhed yder reel støtte og bistand til vores folk i deres kamp og eskalerer alle former for solidaritet og kamp mod den zionistiske fjende og dens partnerlande og regeringer i dens igangværende forbrydelse mod vores folk.

-For det femte: At forene modstanden i en samlet front, der rummer enhver modstander, der slutter sig til konfrontationen mod udslettelseskrigen, for at danne en uigennemtrængelig mur direkte i ansigtet på fjenden og yde reel støtte til vores standhaftige folk i hele det nationale territorium , afviser alle diktater og forsøg på at påtvinge vores folk nederlag og overholder vores ret til selvbestemmelse.

-For det sjette: Den voksende boykot og internationale solidaritetsbevægelse med vores palæstinensiske folk og accepten af Palæstina som observatørmedlem i FN kræver mobilisering og organisering af energi og indsats og tilvejebringelse af alle kapaciteter for at fortsætte med at bekæmpe besættelsesmagten og stille dens ledere for en domstol, der drager fordel af at tilslutte sig internationale traktater og aftaler, herunder Den Internationale Straffedomstol.

-For det syvende: De Forenede Nationers Relief and Works Agency for Refugees (UNRWA) betragtes som det levende internationale vidne til forbrydelsen al Nakba, og fortsættelsen af forbrydelsen i dag bekræfter det presserende behov for, at UNRWA påtager sig sit juridiske og moralske ansvar i form af at levere alle nødvendige ydelser til palæstinensiske flygtninge, hvor end de er, da det er et internationalt organ oprettet til dette formål, og det har ingen ret til at reducere sine tjenester Der er ingen begrundelser eller påskud, så længe der er én flygtning, som endnu ikke er vendt tilbage til sit land.

Hilsen til vores folk i Gaza, til heltene i vores besatte områder i 1948, som standhaftigt modsatte sig planerne om at fordrive dem og fordrive dem fra deres land.

Hilsen til vores folk i flygtningelejre og diaspora

Respekt for modstandskampens martyrer og dens helte overalt, fra Palæstina til Libanon til Yemen, Irak, Syrien og Iran, til blodet, der dagligt strømmer på Palæstinas jord.

Og til vores folks martyrer, som ofrede deres liv for at genoprette og befri Palæstina, hele Palæstina.

Hilsen til de mandlige og kvindelige fanger, som ofrede deres frihed for vores frihed

Vi vil helt sikkert vinde

Popular Front for the Liberation of Palæstina,

Central Information Department,

15. maj 2024

Se indblik og annoncer

Opret annonce

Synes godt om

Kommenter

Del