STOP FOR SALG AF ISRAELSKE VARER I DANSKE COOP-BUTIKKER – Åbent brev

Åbent brev til bestyrelsen for Coop Danmark

STOP FOR SALG AF ISRAELSKE VARER I DANSKE COOP-BUTIKKER

Coop er tilsluttet UN Global Compact og har dermed forpligtet sig til at sikre, at virksomheden ikke medvirker til krænkelse af menneskerettigheder og desuden arbejde for at eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Det kan derfor undre, at man i Coop-butikkernes grøntafdelinger fortsat finder produkter, der er mærket med Israel som oprindelsesland. Eksempler herpå er “King Solomon”-dadler forhandlet af israelske Hadiklaim, søde kartofler og formodnede avocados af mærket Hass.

Ved at handle med israelske virksomheder og varer understøtter Coop en brutal besættelsesmagt, der lader hånt om menneskerettigheder og ifølge Amnesty International udøver apartheid over for palæstinenserne.

De fine principper om menneskerettigheder er ikke meget værd, når Coop tilsyneladende vælger at vende det blinde øje til Israels massakrer på og fordrivelse af civilbefolkningen i Gaza.

Danwatch afslørede ved en omfattende undersøgelse i december 2021, at en stor andel af dadlerne, der forhandles af firmaerne Hadiklaim og Mehadrin – og videresælges af Coop – er produceret i de ulovlige bosættelser på Vestbredden. Mærkningen med Israel som oprindelsesland er derfor vildledende og slører, at produktionen stammer fra stjålet palæstinensisk jord i Jordandalen og arbejdet udført af underbetalte palæstinensiske sæsonarbejdere.

Afsløringerne fik desværre ikke Coop til at stoppe importen – idet Coop dengang valgte at henholde sig til ”3’dje parts-udsagn” fremfor at stole på Danwatch grundige undersøgelse.

Israel er under anklage for folkemord og de daglige billeder af bombninger, døde og lemlestede palæstinensere taler sit eget tydelige sprog:

Det er på høje tid at Coop stepper op for menneskerettighederne og tager sit eget værdigrundlag alvorligt!

Boykot Israel kampagnen vil med denne henvendelse opfordre Coops bestyrelse til omgående at foranledige et Stop for alt salg af varer fra israelske producenter i Coops butikker og ser frem til jeres positive tilbagemelding på denne opfordring.

Venlig hilsen

Boykot Israel kampagnen

www.boykotisrael.dk