Carlos Latuff: SHHH – Denouncing Israels war crimes is Anti-Semitisme

Carlos Latuff: SHHH - Denouncing Israels war crimes is Anti-Semitisme

18. januar 2016

Carlos Latuf tegning

SHHH:
Sverige og andre der kræver Israel stillet til ansvar for massedrabene mod palæstinensere der aktivt protesterer mod besættelsen=Anti-semitisme

Carlos Latuff: SHHH - Denouncing Israels war crimes is Anti-Semitisme

Carlos Latuff: SHHH – Denouncing Israels war crimes is Anti-Semitisme