15. juli 2010- Tillykke til BDS-kampagnen med de føtste 5 år

15. juli 2010
Tillykke til BDS-kampagnen med de føtste 5 år

BDS (Boycott, Divestment and Sanctions )bds_logo

Fredag den 9. juli 2010 er fem-års dagen for dannelsen af den internationale Boykot Israel bevægelse BDS (Boycott, Divestment and Sanctions). BDS blev dannet nøjagtigt et år efter at Den Internationale Domstol i Haag den 9. juli 2004 udtalte at den israelske apartheidmur som Israel bygger inde på Vestbredden er ulovlig. Domstolen pålagde Israel at rive den ned og betale erstatning til palæstinenserne for deres tab. Israel nægtede – ikke overraskende – at efterkomme domstolens påbud.

BDS blev dannet af en bred koalition af palæstinensiske græsrodsorganisationer og NGO’er som en reaktion på at de fleste regeringer i verden forholder sig passivt i forhold til Israels ulovlige besættelse af palæstinensernes land og undlader at protestere når Israel nægter at respektere FN-resolutioner og andre internationale normer og fortsat nægter palæstinensiske flygtninge deres ret til at vende tilbage.

Siden da er BDS-bevægelsen vokset i indflydelse og opbakning over hele verden. De gælder fagforeninger i Afrika, USA og Europa der støtter boykot af israelske produkter. Det gælder akademisk boykot af samarbejde med israelske universiteter, det gælder det faktum at stadig flere investeringsselskaber bliver presset til at trække sig ud af selskaber som profiterer på den israelske besættelses- og bosætterpolitik. Hertil kommer at stadig flere mennesker verden over nægter at købe israelske produkter og tilslutter sig boykot-bevægelsen i hverdagen. BDS står også som koordinator af den internationale kampagne Boykot H&M – idet H&M opretter butikker i Israel og dermed hvidvasker Israels forbrydelser mod palæstinenserne.

Israels likvidering af 9 aktivister på nødhjælps-flotillaen på vej mod Gaza for nylig har resulteret i at havnearbejdere i flere lande har nægtet at losse israelsk gods, ligesom den har resulteret i et øget internationalt pres i forhold til at indføre sanktioner mod Israel.

Boykot Israel i Danmark er en del af den internationale boykot-bevægelse og tilsluttet BDS. Vi vil markere dagen den 9. juli med en aktion på Kultorvet i København fra kl.16 – 18 hvor vi præsenterer diverse Boykot Israel materialer, klistermærker, T-shirts, flyers osv. og opfordrer forbipasserende til at boykotte Israel og boykotte Hennes og Mauritz–butikken tæt ved.

Vi tilslutter os BDS-kampagnens krav:
Stop Israels besættelse af Vestbredden og Gaza
Stop Israels apartheidpolitik
Ret for de palæstinensiske flygtninge til at vende tilbage

Til lykke til BDS med de første fem år. Boykotten af Israel vil vokse, palæstinenserne vil sejre!

www.boykotisrael.dk