Åbent brev til Group 4 Falck 7. april 2003

Boykot Israel Kampagnens logo

7. april 2003
Åbent brev til Group 4 Falck 7. april 2003

København, d. 7. april 2003

Åbent Brev
Til

Group 4 Falck A/S
Polititorvet
DK 1780 København K

Spørgsmål vedr. Group 4 Falcks involvering i det israelske sikringsselskab Hashmira herunder involvering i aktiviteter på den besatte palæstinensiske Vestbred.

Boykot Israel har rettet flere henvendelser til Group 4 Falck med henblik på Group 4 Falcks involvering i det israelske sikringsselskab Hashmira og sikringsarbejdet i forhold til bosættelser på den besatte Vestbred.

Group 4 Falck har svaret pr. brev af 6. december 2002 og pr. e-mail af 14.3.03. I begge svar forsikrer Group 4 Falck at man er i gang med “afslutning af vor involvering i Hashmiras vagtaktiviteter på Vestbredden (6.12.02) og at “Group 4 Falck og Hashmira (.) den 13. marts (har) oplyst at afviklingen er tilendebragt om 30 dage”.

Ifølge artikler i Politiken (d. 14. og 15. marts 2003) med bl.a. udtalelse fra PLO’s repræsentant i Danmark ser tingene imidlertid langt mindre ‘indlysende’ ud. Vi noterer os at PLO’s repræsentant i Danmark, dr. Mohammed Abu-Koash, betegner adskillelsen af selskaberne som “en kosmetisk løsning som i bund og grund ikke ændrer noget på Vestbredden. Beslutningen ændrer ikke Group 4 Falcks etiske ansvar for, hvad der sker, og beslutningen lever ikke op til de forventninger som selskabet selv har lagt op til ved at sige, at de ville forlade Vestbredden helt”.

Derfor ønsker vi at stille følgende spørgsmål til Group 4 Falck A/S:

1) Er det korrekt forstået at Group 4 Falck fortsat er medejer af det israelske vagtselskab Hashmira, og ejer 50% af selskabet?

2) Har Group 4 Falck tænkt sig at trække sig ud af sit ejerskab af Hashmira? Evt. hvornår?

3) Er det korrekt forstået at det nye selskab Shalhevet der skal overtage vagtopgaverne efter at Group 4 Falck og Hashmira har trukket sig ud af vagtaktiviteter på Vestbredden, ejes af/har tætte forbindelser til Hashmira Corp. som Group 4 Falck er medejer af?

4) Er det korrekt at der via det nyoprettede selskab Shalhevet fortsat er over 100 vagtpersoner på patrulje i og omkring bosættelser på Vestbredden.

5) Har Group 4 Falck fortsat – direkte eller indirekte – ansvar for vagtarbejde i forhold til de ulovlige bosættelser på Vestbredden?

Skulle Group 4 Falck fortsat – direkte eller indirekte – være involveret i sikringsarbejde i forhold til bosættelserne på den besatte Vestbred og i forhold til opretholdelsen af Israels ulovlige besættelse af de palæstinensiske områder, vil Boykot Israel Kampagnen diskutere hvilke forholdsregler dette vil afstedkomme fra vores side.

Israel ud af de besatte områder – nu! Boykot Israel.

f. Boykot Israel Kampagnen

Irene Clausen (26476598) og Jan Mortensen (33 234849)