Seminar om Palæstina/Israel og internationale konventioner

1. januar 2013
Lørdag d. 26. januar Seminar om Palæstina/Israel og internationale konventioner
Palæstina Initiativet

Palæstina Initiativet inviterer:

Seminar om Palæstina/Israel og internationale konventioner

Lørdag d.26.januar 2013 kl.9.30 – 16.00
Mellemfolkeligt Samvirke, Møderiet, Fælledvej 12, 2200 Kbh N

Palæstina Initiativet inviterer alle interesserede til heldagsseminar med temaet Palæstina/Israel og internationale konventioner. Dagens tema vil blive belyst ved oplæg fra:
· Line Khateeb fra Palæstina Kommiteen Norge. Line vil tale om Folkeretten i forhold til arabernes rettigheder i Israel.

· Leila Stockmarr, Roskilde Universitet. Leila vil tale om Israels bosættelsespolitik set i relation til internationale konventioner.

· Dagmar Dinesen og Brita Bastogi, begge fra Human Rights March. Dagmar og Brita vil tale om Russel Tribunalet 2012, hvor de deltog.

Der vil være rig mulighed for spørgsmål fra deltagerne og dagen afsluttes med en paneldiskussion med de 4 oplægsholdere.

I starten af mødet vil der være kaffe/te/brød og til frokost en sandwich. Det koster 100 kr. at deltage.

Tilmelding skal ske til pal.initiativ@gmail.com senest d.15.jan.

Hvis du er vegetar, kan du oplyse det ved tilmeldingen. Betaling sker ved seminariets start.
Til deltagere fra provinsen vil der være mulighed for økonomisk tilskud til transportudgifter.

Arrangør
Palæstina Initiativet