Boykot Israel Kampagnens kommende aktiviteter 2002

Boykot Israel Kampagnens logo

Boykot Israel Kampagnen, 28. sept. 2002
Boykot Israel Kampagnens kommende aktiviteter

Følgende arbejdsplan for den kommende periode blev vedtaget på Boykot
Israel Kampagnens Landstræf i Odense lørdag d. 28. september 2002.

Kampagnen vil arbejde for hele tiden at være aktiv, og synlig i
gadebilledet og medierne under den politiske overskrift: Israel ud af de
besatte områder – NU!

Følgende kampagner og aktiviteter har høj prioritet:

1. Supermarkedskampagnen:
Vi har fået en ny folder, supermarkedsfolderen. Vi går målrettet efter
bestemte butikker i lokalområdet. Vi har et klistermærke til opsætning i
butikker som har fravalgt israelske varer: “Vi handler ikke med israelske
varer”.

2. Ophæv assoceringsaftalen med Israel.
Op til EU-topmødet i december vil kravet om en ophævelse af EU’s
assoceringsaftalen med Israel være vigtig, kulminerende med Boykot Israel
Demonstrationen i København d. 12. december 2002.Ligesom Boykot Israel
Kampagnen vil forsøge at få talere og markere sig i de forskellige
EU-topmøde-arrangementer.

2. Stop for dansk våbeneksport til Israel – Termafabrikken.
Vi fortsætter kampagnen mod dansk våbeneksport /Termafabrikkens
våbeneksport til Israel. Vi laven en folder.

3. Falck-Group 4:
En enkelt målrettet kampagne mod Falck Group 4’s sikkerhedsarbejde i de
illegale israelske bosættelser.

4. Økologiske varer fra Israel. Vi skal tage debatten med de økologiske
importører af varer fra Israel.

5. Anbefalere af Boykot Israel Kampagnen.
Få flere anbefalere, både enkeltpersoner og organisationer, og bruge
disse, fx i dagbladsannoncer.

7. Hjemmesiden
Udbygge hjemmesiden og skabe lettere adgang. Lægge foldere på hjemmesiden.
Lægge en liste på hjemmesiden med oplægsholdere, filmforevisere osv.

8. Styrkelse af lokalgrupper og lokale aktiviteter
Det lokale boykotarbejde er det afgørende og skal styrkes og støttes.

9. Materialer
Flere boykotmaterialer. Postkort. Plakat
Fotoudstilling.Historisk rids med opremsning og afvisning af de
zionistiske myter.

10. Arbejdsgrupper
Nedsætte de relevante arbejdsgrupper, f.eks. produktgruppe,
supermarkedsgruppe. Termagruppe eksisterer.

———————————————-

Boykot Israel – Israel ud af de besatte områder NU!