Stop zionismens koloniseringsplaner – Udtalelse ved Boykot Israel Kampagnen

Total boykot af staten Israel

Midt under corona-krisen har den israelske besættelsesregering under ledelse af Benjamin Netanyahu (Likud) og Benny Gantz (de Blå Hvide) fremlagt en annekteringsplan der er en opfølgning på præsident Trumps Deal of the Century fra januar i år.

annekteringsplan_jordandalenRødt: Jordandalen – Gult: resten af den besatte Vestbred inkl Jericho

Der lægges op til at annektere 22 % af Vestbredden, herunder hele den frugtbare Jordandalen og klynger af bosættelse spredt ud over Vestbredden. Gennem annekteringsplanen er målet – at skabe et Storisrael omgivet af små palæstinensiske enklaver eller bantustans – uden sammenhæng og uden mulighed for at danne en palæstinastat.

Hermed lægges – ifølge den israelske historiker Ilan Pappe – den såkaldte to-statsløsning i graven, dvs. en palæstinensisk ministat ved siden af et Storisrael. Dette er årsagen til at EU er modstander af annekteringsplanen, da EU altid har haft to-statsløsningen som kernen i sin Palæstinastrategi.

Annekteringsplanen er blevet mødt med raseri blandt palæstinensere over hele verden, – I en grad så både ledende zionister og lederen af det palæstinensiske selvstyre, Mahmoud Abbas, giver udtryk for frygt for at en ny intifada, dvs. folkeligt oprør, er på vej.

Mahmoud Abbas har meddelt at hvis Israel koloniserer så meget som en tomme af Vestbredden, vil Oslo-aftalen blive opsagt og den såkaldte sikkerhedsaftale med Israel øjeblikkeligt annulleret. Sikkerhedsaftalen mellem besættelsesmagten og det palæstinensiske selvstyre er en del af Oslo-aftalen fra 1993 og betyder at palæstinensisk selvstyrepoliti fængsler og torturerer palæstinensiske frihedskæmpere. Hvorvidt Abbas gør alvor af sine ’trusler’, afhænger ene og alene af hvor omfattende den palæstinensiske og internationale modstand mod Israels annekteringsplan viser sig at være.

From the River to the Sea
Annekteringsplanen er ikke kun et led i zionismens racistiske koloniseringspolitik, men en del af imperialismens planer om – via den zionistiske apartheidstat – at kontrollere Mellemøsten.
Planen er på forhånd godkendt af USA-imperialismen. Og det er temmelig sikkert at det imperialistiske EU – trods verbale protester – ikke vil indlede sanktioner mod Israel, men passivt acceptere Israels fortsatte koloniseringsprojekt.

Solidaritets- og boykotbevægelser over hele verden er i fuld gang med at forberede protester. Parolerne lyder bl.a.: våbenembargo imod Israel, løslad de politiske fanger i besættelsesfængslerne, og sidst men ikke mindst: generel boykot af Israel: økonomisk, akademisk, kulturel og diplomatisk.

Men det er ikke kun et spørgsmål om annekteringsplanen, selvom kampen imod annektering lige nu er i centrum. Det handler om kampen imod hele det zionistiske koloniseringsprojekt.
Det handler om befrielsen af hele det historiske Palæstina – From the River to the Sea.

www.boykotisrael.dk

facebook.com/boykotisrael.dk