Gå med i Boykot Israel – det nytter! Boykot Israel Kampagnen

Boykot Israel Kampagnens logo

Gå med i Boykot Israel – det nytter!
Boykot Israel Kampagnen

Boykot Israel Kampagnen har fået en flyvende start! Næppe var kampagnen skudt i gang d. 13. april, før kampagnekontoret på det nærmeste blev ’overfaldet’ af mennesker der ville vide hvordan de kunne blive aktive, bestille kampagnematerialer, danne lokale boykotklubgrupper. På 3 uger er der etableret 40 lokale boykotgrupper.

Boykot Israel Kampagnen blev startet som en græsrodskampagne, og den skal fortsætte som en græsrodskampagne! Det betyder at det er de lokale boykotgrupper der er grundstammen er den landsdækkende kampagne. Hvis fx politiske partier vil være aktive i Boykot Israel-kampagnen, opfordres de til at gå ind i de lokale boykotgrupper.

Forberedelserne til Boykot Israel Kampagnen begyndte allerede sidste år. Der eksisterede palæstina-grupper i forskellige byer og inden for forskellige miljøer. Hvordan kunne vi koordinere disse mange grupper? Det kunne ske gennem en landsdækkende Boykot Israel kampagne, var der mange der mente. Bl.a. tilskyndet af at der allerede var boykot- Israel kampagner i Norge, England og Sverige. Og naturligvis inspireret af den succesfulde boykot-Sydafrika kampagne i 1980’erne. Hvad skulle indholdet i Boykot Israel kampagne så være?

Der var forskellige bud på hvordan boykot-kampagnen skulle se ud. Nogle grupper at det ’blot’ skulle være boykot af produkter fra bosættelserne? Andre mente at det skulle være boykot af israelsk producerede dagligvarer – og ikke andet. Og så var der flertallet i det aktive Palæstina-solidaritetsmiljø som mente at vi skulle starte en generel boykot af Israel. Forsøge gennem en generel boykot at lægge pres på og isolere staten Israel – både økonomisk, politisk, kulturelt, sportsligt og diplomatisk. Herunder også tvinge den danske stat til at stoppe våbensalg til Israel. Og således blev det til en generel boykot-kampagne.

Den generelle boykot-linje åbner mulighed for hele tiden at udvide boykotkampagnen. Man starter med boykot af dagligvarer. Det er lige til at gå til. I takt med at boykotbevægelsens forhåbentlig vokser i styrke, kan stadig nye områder inddrages i boykotkampagnen. Uden at skulle igennem opslidende grundlagsændringer. Således at man måske på et tidspunkt bliver stærk nok til at kræve afbrydelse af de diplomatiske forbindelser.

Grundlaget for Boykot Israel Kampagnen er meget enkelt og meget præcist: Boykot Israel – indtil Israel har trukket sig ud af de besatte områder. Det betyder at kampagnen ikke stopper selvom Israel skulle trække sig tilbage fra de p.t. genbesatte byer, men bliver ved indtil Israel har trukket sig totalt og betingelsesløst ud af de besatte palæstinensiske områder.

Jamen, ønsker palæstinenserne boykot?! Tidligere udenrigsminister Mogens Lykketoft har afvist at anbefale boykot af Israel med henvisning til at det ikke er noget som palæstinenserne ønsker. Jo, det ønsker palæstinenserne, hr. Lykketoft. Det er nærmest umuligt at finde en palæstinenser i Danmark som ikke støtter boykot af Israel. PLO’s repræsentant i Danmark tilkendegav i sin tale på Boykot Israel demoen d. 17. april på Skt. Hans Torv i København sin uforbeholdne støtte til boykot Israel kampagnen.

I takt med at kampagnen vokser, vil flere og flere organisationer og partier sandsynligvis støtte den. Det tager lidt tid – som det gjorde med boykotten af det sydafrikanske apartheid. Men SID’s hurtige og aktive engagement i boykot Israel bevægelsen lover godt for fremtiden.