Grundlaget for ”BOYKOT ISRAEL”- Kampagnen- vedt. 2002

Boykot Israel Kampagnens logo

Odense den 2. februar 2002
Grundlaget for ”BOYKOT ISRAEL”- Kampagnen:

Vedtaget på konferencen for Palæstina-aktivister i Odense den 2. februar 2002:

(revideret siden med tilføjelsen af tilslutningen til BDS  se revideret grundlag. 2013)

Grundlaget for ”BOYKOT ISRAEL”- Kampagnen 

Israel mangler åbenlyst viljen til en retfærdig og varig fred i Mellemøsten.

I årtier har den israelske statsmagt trodset beslutninger fra verdenssamfundet og FN’s generalforsamling om palæstinensernes rettigheder. Især efter Oslo-aftalen i 1993 har Israel styrket sine positioner på bekostning af det palæstinensiske folks rettigheder, blandt andet ved at foretage en voldsom udbygning af de kolonialistiske bosættelser i de besatte områder.

Fred er uforenelig med besættelse af de palæstinensiske selvstyreområder på Vestbredden og i Gaza og med undertrykkelse af palæstinenserne dér. Israels terror, den kollektive afstraffelse af den palæstinensiske civilbefolkning og brugen af likvideringer krænker såvel folkeretten som menneskerettighederne og de internationale regler og må stoppes.

Intifadaen har gjort det klart, at palæstinenserne ikke vil acceptere Israels plan for at lade dem leve som undermennesker i en ikke-levedygtig palæstinensisk stat. De står derimod fast på deres internationale og FN-anerkendte nationale rettigheder. Samtidig med at Israel nægter de palæstinensiske flygtninge at vende tilbage, tager landet imod hundredtusindvis af immigranter fra hele verden og opretter fortsat nye bosættelser i de besatte områder i modstrid med FN’s resolutioner . Israel sigter på at knuse det palæstinensiske selvstyre, ødelægge den palæstinensiske økonomi og tage livsgrundlaget fra palæstinenserne.

DERFOR skal Israel tvinges til at rømme de besatte områder nu!

Palæstinensisk global appel om Boykot, De-investering og Sanktioner (BDS)

Boykot Israel i Danmark har tilsluttet sig og er en del af det globale  BDS initiativ som blev taget af  palæstinensiske græsrodsorganisationer og NGOer i juli 2005 i form af deres BDS-Appel:
Om Boykot De-investering og Sanktioner (BDS) imod Israel,  indtil de i praksis anerkender palæstinensernes nationale rettigheder i henhold til international  lov og universelle menneskerettigheder.

——————————————————————————-

Sammenfatning:

– Den israelske besættelsesmagt bygger på fortsat illegal undertrykkelse med besættelse og kolonisering af Vestbredden herunder bygning af bosættelser og apartheidmur!

– Gaza har Israel omdannet til ´verdens største fængsel’ og fører krig og udsultning mod befolkningen!

– Palæstinensere i Israel lever som 2. rangsborgere og flygtninge nægtes deres ret til tilbagevenden!

– Palæstinenserne har legitim ret til at føre kamp mod besættelsen

Palæstinensernes nationale rettigheder om et Frit Palæstina må forsvares
– Derfor Boykot Israel!

——————————————————————-