GAZA RESOLUTIONEN

https://samidoun.net/2023/10/the-gaza-resolution/

Samidoun Det Palæstinensiske Fangenetværk har underskrevet denne Gaza resolution

Gaza-resolutionen: Folkebevægelser, partier og fagforeninger over hele verden afgiver et løfte om at stå for palæstinensisk befrielse og afbryde samarbejde med staten Israel.

(1) Sørger over de liv, der er blevet krævet i den fornyede cyklus af vold, brutalitet og ødelæggelse, der blev udløst af den igangværende besættelse af Palæstina;

(2) huske på, at det zionistiske projekt er af kolonial natur, bygget på stjålet jord og understøttet af systematisk udelukkelse, udnyttelse og udryddelse af det palæstinensiske folk;

(3) anerkende zionismens funktion som et våben for den vestlige imperialisme og den israelske stat som et instrument til at undertrykke suverænitet og enhed i den arabiske verden – og fremme voldelig reaktion langt ud over den;

(4) huske på, at det zionistiske regime har demonstreret sin folkemorderiske natur både i hensigt og i virkning;

(5) forstå, at den fascistiske vold mod det palæstinensiske folk i dag varsler den vestlige imperialismes vold mod alle verdens arbejdere og undertrykte folk i morgen, fordi dette er den historiske tendens for kapitalisme i forfald;

(6) erkende, at det palæstinensiske folk står over for en national kamp, en klassekamp og en feministisk kamp; bekræfte, at den nationale kamp skal vindes, for at de andre kampe kan komme videre; og afviser våbengørelsen af “kolonial feminisme” for at sløre kolonialismens og imperialismens grundlæggende modsætninger og lede opmærksomheden væk fra den patriarkalske og seksuelle vold, der er iboende i dem;

(7) erkende, at den israelske stat som et kolonialt projekt og en imperialistisk forpost er i strid med historiens tendens til at gå frem mod befrielse, og at befrielsen af det palæstinensiske folk derfor ikke kun vil repræsentere et alvorligt slag for imperialismen overalt, men også et progressivt spring fremad for hele menneskeheden;

(8) afvise den falske sidestilling af kolonisator og koloniseret, erkende, at de undertryktes vold er et svar på den oprindelige tilstand af deres undertrykkelse, og værn om det palæstinensiske folks umistelige ret til at gøre modstand, som er nedfældet i FN-resolution 2625, som “legitimiteten”af et folks kamp for uafhængighed, territorial integritet, national enhed og befrielse fra koloniherredømme, apartheid og fremmed besættelse med alle tilgængelige midler”;

(9) fordømme den misinformation, der spredes af den israelske stat og fremmes af imperialistiske magter og deres allierede, hvilket umenneskeliggør det palæstinensiske folk, giver næring til folkemordskrigen mod dem og hvidvasker deres undertrykkeres forbrydelser;

(10) fordømme tavsheden eller tvetydigheden af de ikke-statslige organisationer og bevægelser, der gør menneskerettighederne til våben så vores individuelle og kollektive rettigheder til bistand, beskyttelse, værdighed og solidaritet gøres til et arsenal rettet mod modstandere af den imperiale orden;

(11) støtte selvbestemmelse og suverænitet for frontlinjestater og regionale antisystemiske bevægelser, hvis demokratiske ambitioner begrænset både af israelsk militær aggression og amerikansk pres for at normalisere forholdet til den israelske stat;

(12) høre de presserende opfordringer til solidaritet fra det palæstinensiske folk, som på kort sigt kræver:

en øjeblikkelig afslutning på folkedrabet,

øjeblikkelige levering af humanitær hjælp til Gaza og genoprettelse af vand, mad, brændstof og medicinske forsyninger til dets befolkning,

militær embargo mod den israelske stat,

undersøgelse af forbrydelser mod menneskeheden begået af repræsentanter for det israelske regime og deres medskyldige rundt om i verden,

fjernelse af palæstinensiske politiske partier fra det amerikanske finansministeriums OFAC-terrorsanktionsprogram,

løsladelse af alle politiske fanger, og

beslutsom politisk handling på alle niveauer for at fremme disse mål;

(13) erkende, at disse umiddelbare mål fortsat er utilstrækkelige, og forpligter sig til at støtte det palæstinensiske folks langsigtede bestræbelser ved at:

afvikle af mekanismerne for virksomheders, institutionelle og statslige medvirken, der opretholder den israelske apartheidstat og dens militærmaskine, herunder gennem strejker og direkte aktioner rettet mod producenter og leverandører af våben, digitale tjenester, informationstjenester og relaterede produkter;

opretholde sandheden og bekæmpe spredningen af løgne og misinformation fremført af det zionistiske regime og dets imperialistiske støtter, herunder ved at afsløre deres forbrydelser mod menneskeheden og fremme folkeoplysning om den lange kamp for Palæstinas nationale befrielse;

at fremme den antiimperialistiske og antikoloniale kamp rundt om i verden, herunder ved at påtage sig vestlig militarisme på alle kontinenter;

(14) I erkendelse af vores fælles kampe for befrielse konvergerer i Palæstina, forpligte os til at reagere på disse opfordringer til solidaritet; accepterer at vores handlinger måles i forhold til alvoren af deres formål; og love at lukkede de medskyldiges veje til at opretholde den zionistiske undertrykkelse af det palæstinensiske folk militært, økonomisk, teknologisk og kulturelt.”..

Underskrivere:

National Union of Metalworkers of South Africa – NUMSA (South Africa) • Palestinian Youth Movement (International) • Mazdoor Kisan Shakti Sangathan – MKSS (India) • DiEM25 (Europe) • The Red Nation (International) • Potere al Popolo (Italy) • Women’s International Democratic Federation – WIDF (International) • Black Alliance for Peace (United States) • DSA International Committee (United States) • Black Lives Matter UK (United Kingdom) • Communard Union (Venezuela) • Socialist Revolutionary Workers Party (South Africa) • Telar: Territorios Latinoamericanos en Resistencia (International) • Movimento de Pequenos Agricultores – MPA (Brazil) • Movimento de Trabalhadores Sem Teto – MTST (Brazil) • Ukamau (Chile) • Frente Popular Darío Santillán (Argentina) • Congreso de los Pueblos (Colombia) • Palestine Action US (United States) • Haqooq-e-Khalq Party (Pakistan) • Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network (International) • Mtandao wa Vikundi vya Wakulima Tanzania – MVIWATA (Tanzania) • Women’s Democratic Front (Pakistan) • Palestinian Feminist Collective (International) • Communist Party of Kenya (Kenya) • Kuwaiti Progressive Movement (Kuwait) • WAELE Africa (International) • Coalition for Revolution – CORE (Nigeria) • Madaar Sorkh (Iran) • Borotba (Ukraine) • Danesh va Mardom (Iran) • House of Latin America (Iran) • Solidarity Iran (Iran) • Izquierda Libertaria (Chile) • Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo – USO (Colombia) • Akcja Socjalistyczna (Poland) • El Maizal Commune (Venezuela) • Vencedores de Carorita Commune (Venezuela) • El Movimiento Democratico de Mujeres (Spain) • The International People’s Tribunal on U.S. Imperialism (International) • Instituto Simón Bolívar (Venezuela) • Cage (United Kingdom) • Foro Itinerante de Participación Popular (Venezuela) • Plataforma de Solidaridad con Palestina (Venezuela) • Brigada Internacionalista de Solidaridad Activa – BRISA (Venezuela) • Movimiento de Mujeres Palestinas Alkarama (Venezuela) • Movimiento Venezolano de Solidaridad con Palestina Al Awda (Venezuela) • Movimiento Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina – Masar Badil (Venezuela) • The Socialist Refoundation Party – SYKP (Turkey) • El Ciudadano (Chile) • Mathare Social Justice Center (Kenya) • Egyptian Revolutionary Socialists (Egypt) • Democratic Way Party (Morocco) • Workers Party of Tunisia (Tunisia) • US Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (United States) • Jews for Palestinian Right of Return (United States) • Labor for Palestine (United States) • National Lawyers Guild (United States) • All India Students’ Association – AISA (India).

Oversat fra engelsk via Minna Skafte Jensen for Boykot Israel

https://samidoun.net/2023/10/the-gaza-resolution/