Landsrtæf 2004: Boykot Israel – mere nødvendigt end nogensinde!

Boykot Israel Kampagnens logo

Vedtaget på Boykot Israel Kampagnens landstræf

Boykot Israel Kampagnens logo
Boykot Israel Kampagnens logo

København den 27. marts 04
Boykot Israel – mere nødvendigt end nogensinde!

Udtalelse Boykot Israel Kampagnen

Der er mere end nogensinde brug for at boykotte Israel. Siden sin oprettelse i april 2002 har Boykot Israel Kampagnen til fulde har vist sin berettigelse. Presset mod Israel må ikke lempes. Tværtimod.

For den israelske stat demonstrerer fortsat at den ikke ønsker fred, men ønsker i stedet en optrapning af konflikten for at bane vejen for et Storisrael, hvor den palæstinensiske befolkning tvinges til at leve i isolerede Bantustans efter Sydafrikansk model.

Bygningen af apartheid-muren langt inde på palæstinensisk område, sammen med de systematiske likvideringer af ledende palæstinensere og den fuldstændige knusning af selvstyrets infrastruktur, er desværre kun de allerseneste eksempler på den statsterror Israel har udsat et helt folk for i årtier.

FN´s gentagende krav om overholdelse af internationale aftaler og konventioner, har Israel kun hån og foragt over for. EU og USA ser enten gennem fingre med Israels besættelse, eller prøver aktivt, som Danmark, at holde hånden over Israel. Sidst er det sket, hvor flere EU lande sammen med USA forsøgte at undgå at den Internationale domstol i Haag kommer med en fordømmelse af apartheid-muren.

Den danske regerings støtte til Israel er en skamplet. Helt i strid med hvad alle kan konstatere hver eneste dag, fastholder den danske regering stadig, at begge parter skulle være lige skyldige i konflikten, at den højteknologiske besættelsesmagt Israel og det besatte palæstinensiske folk, der daglig udsættes for terror og undertrykkes, skulle have samme ansvar for konflikten som den ulovlige besættelsesmagt. Det er nonsens. Det er kamufleret støtte til Israels planer frem for at støtte det besatte folk. Selv i de tilfælde hvor regeringen – sammen med EU – udtrykker forbehold over for Israel, følges det ikke op med handling.

Også EU fortsætter med at støtte Israel gennem særlige gunstige handelsvilkår, selvom Israel har brudt samtlige af de forudsætninger associeringsaftalen hviler på. Kravet om opsigelse af aftalen skal blive så kraftigt, ikke kun i Danmark, men i hele EU, at aftalen tages af bordet, og ikke fortsat blåstempler Israels forbrydelser.

Svaret er boykot. Boykotbevægelser er skudt frem overalt, og det faktum at millioner af mennesker verden over nægter at købe israelske varer, vil være medvirkende til at tvinge Israel ud af de besatte områder.

Boykotten virker allerede. Boykot har vist sig at være et effektivt våben og en magtfuld protest mod Israel. Boykot bevægelsen demonstrerer at den danske regering, USA og EU står alene i støtten til Israel.

Boykotten mærkes også i Danmark. Israel har flere gange måtte sende officielle repræsentanter op for at dæmpe presset. Dansk import fra Israel er faldet markant de seneste to år. I 2002 faldt importen 25 procent. Sidste år var faldet på 12 procent, hvilket bragte den samlede danske import fra Israel ned på godt 400 millioner kroner.

Turismen mærker for alvor danskernes ulyst til at besøge Israel. Dansk turisme faldt med hele 50 procent sidste år målt i det beløb, som Israel tjente ind

Foldere med overskriften ”Israel ud af de besatte områder nu” er uddelt foran supermarkeder i over 100.000 eksemplarer sammen med materialer, der fortæller om israelske varer.

Virksomheder både i Danmark og andre lande er blevet presset til at afvikle deres samkvem med Israel, og der hvor det endnu ikke er sket, stilles virksomhederne over for boykot kravet. Kultur- og sportsarrangementer mødes af protester og demonstrationer. Fælles forsknings- og våbensamarbejde kræves stoppet.

Herhjemme er pensionsselskaber, der investerer lønmodtagernes pensionsopsparinger i israelske aktier, på det seneste blevet mødt med massive krav om at afvikle disse engagementer.

Derfor lyder appellen fra Boykot Israel Kampagnen:

Fortsat boykot af Israel er nødvendig for at sikre en varig fred. Israel skal tvinges ud af de besatte områder, Gaza og Vestbredden. Israel skal tvinges til at stoppe den systematiske terror mod et helt folk, og alle flygtninge skal sikres retten til at kunne vende tilbage.

Vedtaget på Boykot Israel Kampagnens landstræf
København den 27. marts 04