Norge: Faglig Trondhjemkonference: Boykot Israel

Boykot Israel Kampagnens logo
Boykot Israel Kampagnen logo
Boykot Israel Kampagnen logo

Norge Faglig Trondhjemkonference: Boykot Israel

Trondheimskonferansen – ”Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” – ble holdt i regi av LO i Trondheim 25-27. januar 2013.

Hele 561 tillitsvalgte fra hele landet deltok.

Følgende uttalelse ble vedtatt om boikott av Israel:

“Trondheimskonferansen går inn for boikott av Israel og Israelske varer.
Alt for lenge har Israel fått styre som de vil med det palestinske befolkning og deres områder. Fengsler og torturer uten dom eller grunn. De stjeler mer og mer land i fra de for hver dag som går. Det er nå planlagt en storstilt utbygn­ing på palestinsk land som kommer til å dele vest bredden i to. De bryr seg ikke om menneskerettigheter eller dommer fra den internasjonale domstolen.

Nå må vi gi gir beskjed at dette ikke kan aksepteres. Boikott Israel og produktene deres.”