Palæstinensisk opfordring: Gennemfør straks målrettede sanktioner for at stoppe Israels annektering og apartheid

 

Apartheid maps V3 6.30.2020 (2)

 

Fælllesudtalelse fra det palæstinensiske civilsamfund – Af 1. juli 2020:

DET PALÆSTINENSISKE CIVILSAMFUND GENTAGER OPFORDRING TIL ØJEBLIKKELIGE OG MÅLRETTEDE SANKTIONER FOR AT STOPPE ISRAELS ANNEKTERING OG APARTHEID

Israels ekstremistiske regering besluttede i dag at holde alle i uvished om, hvorvidt og hvordan de vil gøre brug af den “gyldne mulighed”, som Trump-administrationen tilbyder til at gå i gang med de jure-annektering af store dele af den besatte palæstinensiske Vestbred. Ingen bør imidlertid tage fejl. Israel vil fortsætte med i det stille de facto at annektere det besatte palæstinensiske territorium, som det har gjort i årtier, mens de forsøger at formilde deres vestlige allierede. Men som FNs højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, sagde: ”Annektering er ulovligt. Periode. Enhver annektering.”

Hundredvis af internationale folkeretsforskere er enige. De skriver, at israelske anneksioner af besat territorium er “ugyldige, medfører konsekvenser for international uretfærdighed og – under visse omstændigheder – fører til individuelt internationalt strafferetligt ansvar,” uanset om sådanne anneksioner gennemføres gennem “udvidelse af suverænitet”, “udvidelse af lovgivning, jurisdiktion og administration, ‘eller eksplicit annektering.’
De konkluderede, “de facto annektering medfører de samme juridiske konsekvenser som de jure annektering.”

For over tusind europæiske parlamentarikere vil “manglende reaktion [på israelsk annektion] tilskynde andre stater med territoriale krav til at se bort fra grundlæggende principper i international ret,” undergrave “de mest basale normer, der styrer internationale forbindelser, herunder FN’s charter.”

Det internationale samfund skal derfor indføre lovlige, målrettede og øjeblikkelige sanktioner mod Israel som reaktion på dets igangværende annektering, ulovlig militær besættelse og apartheid-regime med racediskriminering, segregering og territorial udvidelse, der er nedfældet i Israels nationale lovgivning.

Med sin tavshed håber Israel på at dæmpe globale mobiliseringer, der har tvunget det internationale samfund til at overveje ansvarlighedsforanstaltninger og sikre dets straffrihed. Israel er trods alt klar over, at klimaet med international medvirken og manglende ansvarlighed er det, der har gjort det muligt for dens kolonisering, apartheid og de facto og de jure annektering af palæstinensisk territorium har kunnet fortsætte i årtier.

Israels de jure-annektering af besat palæstinensisk territorium, formaliseret i Øst-Jerusalem i 1967 og senere forankret i 1980-grundloven, kan nu gentages i andre dele af OPT. En sådan formel annektering udkrystalliserer en “apartheid fra det 21. århundrede” ifølge mange snesevis af De Forenede Nationers menneskerettighedseksperter og udgør en “mest alvorlig krænkelse af international lovgivning”, som FNs generalsekretær Antonio Guterres sagde.

Allerede i 2004 advarede Den Internationale Domstol (ICJ) om, at Israels de facto annektering af dets ulovlige bosættelser ved hjælp af muren kan blive fuldbyrdet. Seksten år senere er dette faktisk blevet virkelighed. ICJ opfordrede alle stater og De Forenede Nationer til at vedtage foranstaltninger til at afslutte disse alvorlige israelske krænkelser af FN’s charterbaserede internationale retsorden og international humanitær lov og for at opfylde deres forpligtelse til ikke-anerkendelse og ikke-bistand.

Nu er tiden inde til alvorlige ansvarlighedsforanstaltninger, ikke kun for at forsvare palæstinensiske rettigheder i henhold til folkeretten, men afgørende for at sikre selve troværdigheden og respekten for den internationale lov i sig selv.

Som svar på Israels igangværende annektering og alvorlige krænkelser af palæstinensiske menneskerettigheder gentager det palæstinensiske civilsamfund sin samlede opfordring til alle stater og internationale organisationer om at respektere deres juridiske forpligtelser til at samarbejde for at afslutte Israels ulovlige besættelse, annektering og apartheid og til at tilbageholde al anerkendelse og bistand fra det ved øjeblikkeligt at gennemføre følgende foranstaltninger som en prioritetssag:

1. Et forbud mod våbenhandel og militær-sikkerhedssamarbejde med Israel.

2. Suspension af handels- og samarbejdsaftaler med Israel.

3. Forbud mod handel med de ulovlige israelske bosættelser og afslutning af virksomhedsforretninger med Israels ulovlige bosættelsesvirksomhed.

4. Undersøgelse og retsforfølgning af enkeltpersoner og virksomhedsaktører, der er ansvarlige for krigsforbrydelser / forbrydelser mod menneskeheden i forbindelse med Israels regime for ulovlig besættelse og apartheid.

5. Støtte indsatsen ved De Forenede Nationer for at genoprette FN’s særlige udvalg mod apartheid og FN-centret mod apartheid for at undersøge israelsk apartheid.

 

PALÆSTINENSISKE CIVILSAMFUNDS UNDERSKRIFTER:

Palestinian Human Rights Organizations Council (PHROC) including:

Al-Haq – Law in the Service of Mankind
Al Mezan Center for Human Rights
Addameer Prisoner Support and Human Rights Association
Palestinian Centre for Human Rights (PCHR)
Defense for Children International Palestine (DCIP)
Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center (JLAC)
Aldameer Association for Human Rights
Ramallah Center for Human Rights Studies (RCHRS)
Hurryyat – Center for Defense of Liberties and Civil Rights
The Independent Commission for Human Rights (Ombudsman Office) – Observer Member
Muwatin Institute for Democracy and Human Rights – Observer Member
Palestinian NGO Network (PNGO)
Global Palestine Right of Return Coalition
Palestinian Bar Association
Palestinian Medical Association
General Union of Palestinian Teachers
Palestinian Federation of Unions of University Professors and Employees (PFUUPE)
General Union of Palestinian Women
General Union of Palestinian Writers
Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI)
Council of National and Islamic Forces in Palestine
General Union of Palestinian Workers
Palestinian Union of Postal, IT and Telecommunication workers
Palestinian National Institute for NGOs (PNIN)
Federation of Independent Trade Unions
Union of Palestinian Farmers
Grassroots Palestinian Anti-Apartheid Wall Campaign (STW)
Popular Struggle Coordination Committee (PSCC)
Civic Coalition for the Defense of Palestinian Rights in Jerusalem
Coalition for Jerusalem
National Committee to Commemorate the Nakba
General Union of Palestinian Peasants
Union of Palestinian Charitable Organizations
Union of Professional Associations
Women’s Campaign to Boycott Israeli Products
Union of Youth Activity Centers-Palestine Refugee Camps
Agricultural Cooperatives Union
National Committee for Grassroots Resistance
Palestinian General Federation of Trade Unions PGFTU–Gaza
Palestinian Agricultural Relief Committee (PARC)
Palestinian Medical Relief Society (PMRS)
Women Study Center (WSC PAL)
Palestinian Feminist Center for Sexual and Gender Freedoms – Aswat, Haifa
Palestinian Working Woman Society for Development
Women’s Centre for Legal Aid and Counselling (WCLAC)
MADA – Palestinian Center for Development & Media Freedoms
Wasel Center for Youth Development
Youth Development Society
The Cultural Forum Center
Early Childhood Sources Association
Union of Agricultural Work Committees (UAWC)
Human Rights & Democracy Media Center “SHAMS”
Rural Women Development Association
Khalil Sakakini Cultural Center
Arab Center for Agricultural Development (ACAD)
Health Work Committees
The National Union of Civil Society Organizations, Nablus
Burj Al-Luqluq Social Center Society, Jerusalem
Land Defense Coalition
Federation of New Trade Unions
Tamer Institute for Community Education
Palestinian Youth Union
Occupied Palestine and Syrian Golan Heights Initiative (OPGAI)
Popular Art Center (PAC)
Teacher Creativity Center
The Palestinian Center for Peace and Democracy (PCPD)
Arab Agronomists Association (AAA)
Seeds Association for Development and Culture
Palestinian House of Friendship
Palestine Friend’s Association
Yafa Cultural Center
Alrowwad Cultural and Arts Society
Young Women Christian Association (YWCA)-Palestine
Treatment and rehabilitation Center for Victims of Torture (TRC)
Palestinian Family Planning and Protection Association (PFPPA)
Joint Advocacy Initiative-The East Jerusalem YMCA-YWCA of Palestine
Kairos Palestine
Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs (PASSIA), Jerusalem
Ma’an Development Center

 

Oversat fra
Palestinian Civil Society Reiterates Call for Immediate Targeted Sanctions to Stop Israel’s Annexation and Apartheid