Åbent brev til Macron: Antizionisme er en holdning, ikke en forbrydelse!

netanyahu-macron

Mere end 400 franske intellektuelle, kunstnere og aktivister har underskrevet et åbent brev til præsident Macron hvori de protesterer imod forsøg på at kriminalisere antizionisme. Brevet blev offentliggjort den 28. februar i avisen Libération.

”Hr. præsident. De har for nylig udtalt at De vil overveje at kriminalisere antizionisme. De udsendte Deres erklæring efter at have talt i telefon med Benjamin Netanyahu – kort før De skulle til middag hos CRIF (Conseil Représentatif des Instítutions Juives en France/Det Rådgivende Råd for Jødiske Institutioner i Frankrig).

Hr. præsident. De ved godt at republikkens grundlov i artikel 4 slår fast at ”loven garanterer en pluralistisk ytringsfrihed”. Men antizionisme er en holdning, en tankegang født blandt europæiske jøder, på tidspunktet for den jødiske nationalismes fødsel. Den er i opposition til den zionistiske ideologi hvis mål var – og stadig er – bosættelsen af alverdens jøder i Palæstina, i dag Israel.

Antizionismens væsentligste argument var og er stadig at Palæstina aldrig var et tomt land som ’et folk uden land’ havde ret til at kolonisere ud fra et guddommeligt løfte. Palæstina var et land befolket med helt reelle mennesker for hvem zionismen snart blev lig med fordrivelse, ødelæggelse og nægtelse af alle deres rettigheder. Antizionister var – og er – antikolonialister. At nægte dem at udtrykke sig – med argumentet at racister benytter sig af dette udtryk til at camouflere deres antisemitisme – er absurd.

Hr. Præsident. Vi lægger vægt på at franske jøder kan blive i Frankrig og føle sig i sikkerhed, og at deres ytrings- og tankefrihed respekteres i deres mangfoldighed. Det afskyelige i de antisemitiske handlinger genopliver gruen og den vold som deres forfædre blev udsat for fra den franske stats side – en stat som samarbejdede med deres bødler. Vi forventer af Dem en stor opdragelses-indsats og en hård straf til de ansvarlige for disse forbrydelser. Men vi ønsker bestemt ikke at De udleverer de franske jøder og deres erindringer til det israelske ekstreme højre – som De gør når De demonstrerer Deres tætte forhold til den uhyggelige Bibi (Netanyahu) og hans franske venner.

Derfor understeger vi at vi er antizionister eller at nogle af vores bedste venner erklærer sig som sådan. Vi nærer respekt og beundring for de menneskeretsaktivister som i Frankrig og i Israel og overalt i verden modigt bekæmper og afslører de utålelige overgreb som de mest forbenede zionister udsætter palæstinenserne for. Mange af disse aktivister erklærer sig som antizionister thi zionismen har vist at når den drives til sit yderste – som tilfældet er i dag – er det hverken godt for verdens jøder, for israelerne eller palæstinenserne.

Hr. præsident, vi er franske borgere som respekterer republikkens love. Men hvis De får vedtaget en lov mod antizionismen, eller hvis De officielt anerkender en fejlagtig definition af begrebet antizionisme, som gør det muligt at lovgive mod den, så skal De vide at vi vil bryde denne lov med vores ord, med vores skrifter, med vores kunst og med vores solidaritetshandlinger.

Og hvis De insisterer på at forfølge os, at få os til at tie eller endda arrestere os – ok, så kom an!

 

latuff _zionisme

 

Blandt 400 underskriver se her