Tidl. ambassadør i Danmark Garmi Gillion politianmeldt for tortur forbrydelser

12. januar 2014

DillonTidligere ambassadør i Danmark Garmi Gillion politianmeldt for tortur forbrydelser

Gillion har nu forladt Danmark

(PS Boykot Israel demonstrerede ved Israels ambassade mod Carmi Gillon i starten af det nye århundrede mens han var ambassadør i Danmark og krævede han blev deporteret som ambassadør – da han havde udtalt at han gik ind for ‘moderat fysisk tortur’. )

Pressemeddelelse.
Den danske Anti Tortur Støttefond, ATSF, har igår anmeldt den tidligere israelske ambassadør Carmi Gillon for hans ansvar for tortur, med opfordring til dansk politi

– med henvisning til FNs konvention mod tortur og Straffeloven – om at tilbageholde Gillon under hans ophold i Danmark

Nedenfor gengives politianmeldelsen.

Bent Sørensen, Inge Genefke (tlf. 45 80 10 20) og
Tue Magnussen (mobil 23 35 10 88)

Til Nordsjællands Politi,

Vedr. hastende politianmeldelse af den israelske statsborger Carmi Gillon,der pt. opholder sig i Danmark

Under henvisning til bl.a. forsideinterview i Kristeligt Dagblad 8. januar 2014 med tidl. ambassadør, for staten Israel i Danmark og tidl. chef for Shin Bet, Carmi Gilllon politianmeldes han hermed for sit ansvar for tortur.

Anmeldelsen sker under henvisning til den 17. august 2001 indgivne politianmeldelse (jvf. Ritzau-telegram af samme dag) og Danmarks konventionmæssige forpligtigelse til at retsforfølge for tortur, herunder udlændinge, der opholder sig i Danmark, jvf. FNs konvention mod tortur artikel 6. Det er således vigtigt, at der handles straks i denne sag inden C. Gillon forlader landet.

Straffelovsændringen for ca. fem år siden, som eksplicit indførte tortur som forbrydelse i dansk lov og samtidig understregede, at der ikke er nogen forældelsesfrist for forbrydelsen tortur, er der tilvejebragt yderligere juridisk grundlag for nærværende anmeldelse.

Yderligere kan det anføres, at den tvivl, der kom til udtryk fra dansk side i august 2001 omkring Gillons immunitet som ambassadør ej længere er aktuel.

Derfor opfordrer vi Dem til en umiddelbar anholdelse af Carmi Gillon for, at Danmark kan opfylde sin konventionsmæssige forpligtigelse i henhold til FNs konvention mod tortur artikel 4 og især artikel 6, hvori det hedder: “…skal tage ham i forvaring eller tage andre lovlige forstaltninger i anvendelse for at sikre hans tilstedeværelse….”

Til orientering: Kristeligt Dagblad oplyser, at Gillon kun kortvarigt er i Danmark i forbindelse med den jødiske filmfestival, der finder sted i København 9.- 12. januar.

Anmeldelsen sker til Nordsjællands Politi fordi vi, ATSF-fonden, har adresse i Skodsborg og – i denne sag – kan kontaktes døgnet rundt på telefon 45 80 10 20, evt. mobil 23 35 10 88.

Bekræft venligst modtagelse af anmeldelsen – snarest muligt i betragtning af sagens hastende karakter. Det kan ske enten telefonisk til Bent Sørensen eller helst på mail bs@atsf.dk

Med venlig hilsen

f. Anti Tortur Støtte-fonden, ATSF

Inge Genefke og Bent Sørensen

Høje Skodsborgvej 14,

2942 Skodsborg

45801020

yderligere kan

Tue Magnussen kontaktes

på mobil 23351088.