Den amerikanske administration er Israels partner i kriminalitet

25. maj 2021

Af Palæstinensisk BDS Nationalkomité (BNC)
I lyset af den amerikanske regerings igangværende finansiering af Israels regime – for sikring af militær besættelse, bosætter-kolonialisme og apartheid og afskærmende fra ansvar – fordømmer det palæstinensiske civilsamfund den amerikanske udenrigsministers besøg i besatte Ramallah.

BLINKEN NOT WELCOME (2)-min

USA´s udenrigsminister Blinken er ikke velkommen

På trods af Israels massakre i Gaza har Biden-administrationen godkendt salget af 735 millioner dollars i præcisionsstyrede bomber til Israel, hvilket gør det muligt for Israel at fortsætte med at massakrere palæstinensiske familier i Gaza og andre steder med præcision.
Siden 1948 har USA forsynet Israel med militær støtte og anden hjælp til en værdi af 146 milliarder dollars og økonomisk sikret Israels igangværende Nakba mod det oprindelige palæstinensiske folk. USA yder stadig 3,8 milliarder$  årligt til Israel i militærfinansiering.

Al denne finansiering til apartheid og milliarder af andre dollars brugt på det militære-sikkerheds-industrielle kompleks gennem årene kunne være nået langt med at løfte millioner i USA – især sorte og indfødte samfund – ud af fattigdom, og skabe bæredygtige job og give bedre uddannelse og sundhedspleje til millioner.

Palæstinensere står sammen med Black Lives Matters bevægelsen og andre retfærdighedsbevægelser i deres kampe for race, social, økonomisk, køn og klimaretfærdighed.

Vi støtter deres krav om at udskifte amerikanske budgetprioriteter bort fra militært hegemoni og imperialistisk undertrykkelse over hele verden, herunder finansiering af israelsk apartheid. For i stedet at betale erstatning for århundreder med uretfærdighed og udplyndring og afslutte den strukturelle racisme og hvid overherredømme.

USA har opmuntret israelske forbrydelser ved at bruge sin vetomagt ti gange for at blokere FN’s Sikkerhedsråds resolutioner, der fordømmer israelske krænkelser af palæstinensiske rettigheder eller opfordrer til ansvarlighed.

USA har anerkendt det besatte Jerusalem som Israels hovedstad, i strid med international lovgivning og imod viljen fra det overvældende flertal i verden.

Biden-administrationen har fortsat Trumps støtte til Israels krig mod BDS, mens 72% af alle amerikanere er imod anti-BDS-love som forfatningsstridige.

Dette står i modsætning til skiftet i det demokratiske partis base henimod at støtte palæstinensiske rettigheder, hvilket fremgår af en nylig meningsmåling og et brev fra 500 partimedarbejdere, der opfordrer til at holde Israel ansvarlig.

Uanset om det er under den fremmedhadende, fanatiske anti-palæstinensiske Trump eller den mere liberale, anti-palæstinensiske Biden, har palæstinenserne ikke bemærket nogen væsentlig forskel i den militaristiske, kriminelle politik fra den amerikanske imperialismes side rundt om i verden, mindst af alt i Palæstina.

USA er ingen “ærlig mægler”. Men er Israels partner i kriminalitet.

USA må stoppe militærfinansiering af israelsk apartheid og anerkende de umistelige palæstinensiske rettigheder som er fastsat i folkeretten.

Efter våbenhvilen skal vi fordoble vores BDS-indsats for #CeaseApartheid. Det er #InOurHands.

Oversat fra  udtalelsen ved Palæstinensisk BDS Nationalkomité (BNC):
​The U.S. Administration is Israel’s Partner in Crime