Israels stempling af 6 palæstinensiske rettighedsorganisationer som «terror»-grupper er politisk forfølgelse

Udtalelselse af FAGFORBUNDET i Norge – Fagforbund for kommunalt og offentligt ansatte –
(Norges største fagforening og del af norsk LO)

 

Israels forbud mod 6 førende palæstinensiske civilsamfundsorganisationer er et åbenlyst forsøg på at dæmpe kritik, unddrage sig ansvarlighed og undertrykke arbejde med menneskerettigheder

STANDWITHTHE6

Fagforbundet har i dag oppfordret utenriksminister Huitfeldt å kreve at Israel trekker tilbake terrorstempelet. I forrige uke undertegnet Israels forsvarsminister Benny Gantz en gjennomføringsordre som klassifiserer seks palestinske menneskerettighetsorganisasjoner som terror-organisasjoner, og ber regjeringer verden over å avstå fra å ha kontakt med organisasjonene.

FN, EU, israelske menneskerettighetsorganisasjoner og statssekretær Henrik Thune i Utenriksdepartementet tilbakeviser at det finnes grunnlag for terror-stempelet.

Anerkjente organisasjoner med internasjonal støtte

De seks organisasjonene er Al-Haq, Addameer, Bisan Center, Defense for Children International-Palestine, Union for Agricultural Work Committees og Union of Palestinian Women’s Committees. Det de har til felles er at de har gjennom flere år lykkes med å dokumentere systematisk grove brudd på folkeretten og menneskerettighetene i Palestina, og oppnådd internasjonal anerkjennelse for arbeidet de gjør.

Al-Haq, Addameer og Defense for Children International-Palestine har alle bedt Den internasjonale straffedomstol (ICC) etterforske Israel for krigsforbrytelser. ICC har foretatt en foreløpig granskning i de siste fem årene og i februar slo ICC fast at domstolen har jurisdiksjon. I april opphevet USAs president Joe Biden sanksjonene som Donald Trump innførte mot ICCs sjefsanklager Fatou Bensouda. Israel nekter å samarbeide med domstolen.

– Norske myndigheter må reagere kraftig på Israels kriminalisering av palestinske menneskerettighetsorganisasjoner og humanitært arbeid. Vi forventer at Norge spiller en viktig rolle i FN og krever umiddelbar reversering av beslutningen, sier Stein Guldbrandsen, medlem av Arbeidsutvalget.

Terrorvedtaket kommer samtidig som utvidelse av de folkerettsstridige bosettingene

Palestinsk sivilsamfunn er viktige kilder for å dokumentere konsekvensene av staten Israels koloniseringspolitikk og apartheid-regime. Det er derfor påfallende at to dager etter at forsvarsdepartementet forbyr rettighetsorganisasjoner under dekke av antiterrorloven, så utlyses anbudsrunde på 1300 folkerettsstridige boenheter på okkupert Vestbredden.

– Israel har varslet at koloniseringen av Vestbredden vil fortsette uavhengig av internasjonal kritikk. Det trengs mer enn internasjonal fordømmelse for at palestinerne skal få sin egen suverene stat, sier Stein Guldbrandsen.

Fagforbundet oppfordrer norske myndigheter til å:

  • Kreve at Israel trekker tilbake stemplingen som “terrororganisasjon” mot de seks palestinske organisasjonene.
  • Kreve at det israelske myndigheter slutter å anvende trusler og trakassering, inkludert vilkårlig kriminalisering, trakassering og undertrykkelse av palestinske organisasjoner.
  • Fordømme den ulovlige anvendelsen av intern israelsk nasjonal lov i det okkuperte palestinske territoriet.
  • Offentlig støtte de palestinske sivilsamfunnsorganisasjonene, samt oppfordre det internasjonale samfunnet til å gjøre det samme.

29. oktober 2021

FAGFORBUNDET i Norge