Erklæring om apartheid forbrydelsens undertrykkelse og afstraffelse i det historiske Palæstina

apartheid mur

Mere end 1.000 forskere, kunstnere og intellektuelle fra mere end 45 lande har underskrevet følgende erklæring, der opfordrer til afvikling af apartheidregimet, der blev oprettet på det historiske Palæstinas område, og etableringen af ​​en demokratisk forfatningsordning, der giver alle dens indbyggere lige rettigheder og pligter. Underskriverne inkluderer mange fremtrædende personligheder, herunder Nobels fredsprisvinder Adolfo Pérez Esquivel og Mairead Maguire, Nobelpristageren George Smith, akademikere med juridisk ekspertise Monique Chemillier-Gendreau, John Dugard og Richard Falk, lærde Étienne Balibar, Hagit Borer, Ivar Ekeland, Suad Joseph, Edgar Morin, Jacques Rancière, Roshdi Rashed og Gayatri Spivak, sundhedsforsker Sir Iain Chalmers, komponist Brian Eno, musiker Roger Waters, forfatter Ahdaf Soueif, økonom og tidligere assisterende generalsekretær i FN Sir Richard Jolly, tidligere næstformand i Europa-Parlamentet Luisa Morgantini, sydafrikansk politiker og veteranleder mod apartheid Ronnie Kasrils og canadisk fredsaktivist og tidligere nationalleder for det grønne parti i Canada Joan Russow.

Erklæringen om apartheid forbrydelsens undertrykkelse og afstraffelse i det historiske Palæstina – henviser til:

1- Israel har i 73 år udsat det palæstinensiske folk for en igangværende katastrofe, kendt som Nakba, en proces, der omfattede massiv fortrængning, etnisk udrensning, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden;

2- Israel har etableret et apartheidregime på hele det historiske Palæstinas område og rettet mod hele det bevidst fragmenterede palæstinensiske folk; Israel søger ikke længere at skjule sin apartheidkarakter og hævder jødisk overherredømme og eksklusive jødiske selvbestemmelsesrettigheder i hele det historiske Palæstina gennem vedtagelsen i 2018 af Knesset af en ny grundlov;

3-Israels apartheidskarakter er blevet bekræftet og udtømmende dokumenteret af meget respekterede menneskerettighedsorganisationer, Adalah, B’Tselem, Human Rights Watch og i FN’s ESCWA-akademiske undersøgelse, der understreger vigtigheden af ​​at definere israelsk apartheid som at strække sig til mennesker snarere end begrænset til rummet, [“Israelsk praksis over for det palæstinensiske folk og spørgsmålet om apartheid”, FN’s ESCWA, 2017];

4- Israel frigiver med jævne mellemrum massiv vold med ødelæggende virkninger på det palæstinensiske civilsamfund, især mod befolkningen i Gaza, som udholder omfattende ødelæggelser, kollektive traumer og mange dødsfald og tab, forværret ved at blive holdt under en umenneskelig og ulovlig blokade i over 14 år og i hele den humanitære nødsituation forårsaget af COVID -pandemien;

5- Vestlige magter har lettet og endda subsidieret i mere end syv årtier dette israelske system for kolonisering, etnisk udrensning og apartheid, og gør det fortsat diplomatisk, økonomisk og endda militært.

På baggrund af:

i- Verdenserklæringen om menneskerettigheder, der i sin første artikel fastslår, at ‘alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder.’ Og under hensyntagen til, at den umistelige selvbestemmelsesret er fælles artikel 1 i den internationale pagt om Borgerlige og politiske rettigheder og den internationale pagt om økonomiske, sociale og politiske rettigheder og som sådan en juridisk og etisk ret for alle mennesker.

ii- Den internationale konvention om undertrykkelse og straf af apartheidskriminalitet, der fastslår i artikel I, at ‘apartheid er en forbrydelse mod menneskeheden, og at umenneskelige handlinger som følge af apartheidpolitikker og -praksis og lignende politikker og praksis inden for raceadskillelse og diskrimination , som defineret i konventionens artikel II, er forbrydelser, der overtræder folkerettens principper, især formålene og principperne i De Forenede Nationers pagt, og udgør en alvorlig trussel mod international fred og sikkerhed. ‘ Konventionen forpligter sig i overensstemmelse med artikel IV:

_ “(A) At vedtage lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at undertrykke samt forhindre enhver opmuntring til apartheid -kriminalitet og lignende segregationistiske politikker eller deres manifestationer og straffe personer, der er skyldige i denne forbrydelse;

_ “(B) At vedtage lovgivningsmæssige, retslige og administrative foranstaltninger til retsforfølgning, retsforfølgning og straf i overensstemmelse med deres jurisdiktion personer, der er ansvarlige for eller anklaget for de handlinger, der er defineret i artikel II i denne konvention, uanset om sådanne personer er eller ej bor på territoriet i den stat, hvor handlingerne begås eller er statsborgere i denne stat eller i en anden stat eller er statsløse personer. ”

Godkenderne af dette dokument:

A- Erklærer deres kategoriske afvisning af apartheidregimet, der blev oprettet på det historiske Palæstinas område og pålagt det palæstinensiske folk som helhed, herunder flygtninge og landflygtige, uanset hvor de måtte være i verden.

B- opfordrer til øjeblikkelig afvikling af dette apartheidregime og etablering af en demokratisk forfatningsmæssig ordning, der tildeler og gennemfører alle indbyggerne i dette land lige rettigheder og pligter, uanset deres racemæssige, etniske og religiøse identiteter eller kønspræferencer, og som respekterer og håndhæver folkeretten og menneskelige konventioner, og især prioriterer den længe udsatte ret til retur for palæstinensiske flygtninge, der blev udvist fra deres byer og landsbyer under oprettelsen af ​​staten Israel og efterfølgende.

C- opfordre deres regeringer til straks at stoppe deres medvirken til Israels apartheidregime, til at deltage i bestræbelserne på at opfordre til adskillelse af apartheidstrukturer og deres erstatning med en egalitær demokratisk regeringsførelse, der behandler alle, der er underlagt dens autoritet i overensstemmelse med deres rettigheder og med fuld respekt for deres menneskelighed, og for at foretage denne overgang på en måde, der er følsom over for selvbestemmelsesretten for begge folk, der i øjeblikket bebor det historiske Palæstina.

D- opfordrer til oprettelse af en national kommission for fred, forsoning og ansvarlighed, der skal ledsage overgangen fra apartheid Israel til en styringsproces, der er følsom over for menneskerettigheder og demokratiske principper og praksis. I mellemtiden, indtil en sådan proces er i gang, skal der fremsættes en opfordring til Den Internationale Straffedomstol om at indlede en formel undersøgelse af israelske politiske ledere og sikkerhedspersonale, der er skyldige i at forevige apartheidforbrydelsen.

 

* Academics, artists and intellectuals can endorse this declaration by completing this form.

* Endorsed by 1,103 academics, artists and intellectuals on August 6, 2021 (click here for the full list), including

 1. Ahmed Abbes, mathematician, Director of research in Paris, France
 2. Sinan Antoon, New York University, United States
 3. John Avery, Writer, Denmark
 4. Bertrand Badie, Sciences Po Paris, France
 5. Étienne Balibar, Anniversary Chair of Modern European Philosophy, Kingston University London, United Kingdom
 6. Anthony Barnett, Writer, United Kingdom
 7. Edmond Baudoin, Auteur de bandes dessinées, France
 8. Jacob Berger, Filmmaker, Switzerland
 9. George Bisharat, UC Hastings College of the Law/Professor, musician, United States
 10. Nicolas Boeglin, Professor of Public International Law, University of Costa Rica, Costa Rica
 11. Hagit Borer, Professor, Queen Mary University of London, United Kingdom
 12. Grazia Borrini-Feyerabend, Council of Elders of the ICCA Consortium, Switzerland
 13. Bruno Boussagol, Metteur en scène, France
 14. Daniel Boyarin, Taubman Professor of Talmudic Culture, UC Berkeley, United States
 15. Anouar Brahem, Musician, Composer, Tunisia
 16. Rony Brauman, Physician, writer, former president of Médecins Sans Frontières, France
 17. Victoria Brittain, Writer and journalist, United Kingdom
 18. Iain Chalmers, Editor, James Lind Library, United Kingdom
 19. Hafidha Chekir, Emeritus Professor of Public Law, Al Manar University, Tunis ; Vice President of the International Federation for Human Rights, Tunisia
 20. Monique Chemillier-Gendreau, Professeure émérite de droit public et de sciences politiques, Université Paris-Diderot, France
 21. David Comedi, National University of Tucumán and National Research Council, Argentina
 22. Jean-Paul Cruse, Écrivain indépendant, France
 23. Laurent Cugny, Professeur, Sorbonne Université, France
 24. Eric David, Emeritus Professor of International Law at the Université libre de Bruxelles, Belgium
 25. Chandler Davis, Professor Emeritus of Mathematics, University of Toronto, Canada
 26. Sonia Dayan-Herzbrun, Professeure émérite à l’Université de Paris, France
 27. Herman De Ley, Emeritus Professor, Ghent University, Belgium
 28. Raymond Deane, Composer, author, Ireland
 29. John Dugard, University of Leiden, Netherlands
 30. Ivar Ekeland, Professor emeritus of mathematics and former President, University of Paris-Dauphine, France
 31. Brian Eno, Artist/Composer, United Kingdom
 32. Adolfo Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980 (Nobel Peace Prize 1980), Argentina
 33. Richard Falk, Professor of International Law, Emeritus, Princeton University, United States
 34. Emmanuel Farjoun, Emeritus Professor, Hebrew University of Jerusalem, Israel
 35. Jan Fermon, Avocat. Secrétaire général Association Internationale des Juristes Démocrates, Belgium
 36. Pierre Galand, Ancien professeur des Universités à l’U.L.B., Belgique
 37. Domenico Gallo, Chamber President in Supreme Court of Cassazione, Italy
 38. Irene Gendzier, Prof Emeritus in the Dept Political Science, Boston University, United States
 39. Catherine Goldstein, Director of Research, Paris, France
 40. Neve Gordon, Queen Mary University of London, United Kingdom
 41. Penny Green, Queen Mary University of London, United Kingdom
 42. Nacira Guénif, Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, France
 43. Sondra Hale, Professor Emerita, University of California, Los Angeles, United States
 44. Michael Harris, Professor of Mathematics, Columbia University, United States
 45. Marc Hedrich, Cour d’appel de Caen, France
 46. Fredrik S. Heffermehl, Writer, Norway
 47. Judith Herrin, King’s College London, United Kingdom
 48. Christiane Hessel-Chabry, Présidente d’honneur de l’association EJE (Gaza), France
 49. Shir Hever, Political Economist, Germany
 50. Nicholas Humphrey, Emeritus Professor, London School of Economics, United Kingdom
 51. Abdeen Jabara, Attorney, past president, American-Arab Anti-Discrimination Committee, United States
 52. Richard Jolly, Emeritus Fellow, IDS, University of Sussex, United Kingdom
 53. Suad Joseph, Distinguished Research Professor, University of California, Davis, United States
 54. Mary Kaldor, London School of Economics and Political Science, United Kingdom
 55. Ronnie Kasrils, Former government minister, South Africa
 56. Assaf Kfoury, Computer Science Department, Boston University, United States
 57. Rima Khalaf, Former Executive Secretary of UN ESCWA, Jordan
 58. Daniel Kupferstein, Film director, France
 59. Patrick Le Hyaric, Président du groupe L’Humanité. Député européen 2004 -2014, France
 60. Ronit Lentin, Trinity College Dublin Ireland (retired associate professor), Ireland
 61. Jean-Marc Lévy-Leblond, Emeritus professor, University of Nice, France
 62. David Lloyd, University of California Riverside, United States
 63. Brinton Lykes, Professor & Co-Director, Boston College Center for Human Rights & International Justice, United States
 64. Moshé Machover, Mathematician, KCL, United Kingdom
 65. Kate Macintosh, Architect, United Kingdom
 66. André Magnan, Professeur émérite, Université Paris X-Nanterre, spécialiste de la littérature des Lumières, président d’honneur de la Société Voltaire, France
 67. Mairead Maguire, Nobel peace laureate, Ireland
 68. Mohamed Fadhel Mahfoudh, President of the National Order of Lawyers of Tunisia from 2013 to 2016 and as such received the 2015 Nobel Peace Prize, Tunisia
 69. Camille Mansour, Professor of International Relations (Retired), Université Paris I, France
 70. Dick Marty, Dr. Jur. Dr. H.c., former Chair of the Committee of Human Rights of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Switzerland
 71. Gustave Massiah, Ancien enseignant à l’école d’architecture de paris la villette, France
 72. Georg Meggle, Philosopher, Prof. em. at University of Leipzig, Germany
 73. Georges Menahem, Director of research in Economics and Sociology, CNRS, MSH Paris-Nord, France
 74. Luisa Morgantini, Former Vice President European Parliament, Italy
 75. Edgar Morin, Directeur de recherches émérite au CNRS, France
 76. Chantal Mouffe, Professor emeritus University of Westminster, London, United Kingdom
 77. Véronique Nahoum-Grappe, Anthropologue, France
 78. Safa Nasser, Academician, Palestine
 79. Jan Oberg, DrHc, peace and future researcher, Transnational Foundation, Sweden
 80. Joseph Oesterlé, Emeritus professor, Sorbonne University, France
 81. Adi Ophir, Professor Emeritus, Tel Aviv University ; Visiting Professor, The Cogut Institute for the Humanities and the center for Middle East Studies, Brown Universities, United States
 82. Norman Paech, Professor emeritus University of Hamburg, Germany
 83. Karine Parrot, Professeure de droit à l’Université de Cergy-Pontoise, France
 84. Nurit Peled-Elhanan, Hebrew University, Israel
 85. John Pilger, journalist, film-maker, author, United Kingdom
 86. Ghislain Poissonnier, Magistrate, France
 87. Susan Power, Head of Legal Research and Advocacy, Al-Haq, Palestine
 88. Prabir Purkayastha, Editor, Newsclick.in, India
 89. Jacques Rancière, Professeur émérite, Université Paris 8, France
 90. Roshdi Rashed, CNRS/Université de Paris, France
 91. Bernard Ravenel, Historian, France
 92. Steven Rose, Emeritus Professor of Biology and Neurobiology at the Open University and Gresham College, London, United Kingdom
 93. Hilary Rose, Professor Emerita Sociology University of Bradfor, United Kingdom
 94. Jonathan Rosenhead, Emeritus Professor of Operational Research at the London School of Economics, United Kingdom
 95. Andrew Ross, Professor of Social and Cultural Analysis, New York University, United States
 96. Alice Rothchild, MD, retired, Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology, Harvard Medical School, United States
 97. Joan Russow, Researcher, Global Compliance Research Project, Canada
 98. Richard Seaford, Emeritus Professor, University of Exeter, United Kingdom
 99. Leila Shahid, Former Ambassador of Palestine, Palestine
 100. Eyal Sivan, Filmmaker – Essayist, France
 101. John Smith, Filmmaker, Emeritus Professor of Fine Art, University of East London, United Kingdom
 102. George Smith, Emeritus Professor, University of Missouri ; 2018 Nobel Chemistry Laureate, United States
 103. Nirit Sommerfeld, Singer, actress, writer, Germany
 104. Ahdaf Soueif, Writer, Egypt
 105. Gayatri Spivak, Columbia University, United States
 106. Jonathan Steele, Author and journalist, United Kingdom
 107. Annick Suzor-Weiner, Professor emeritus, Université Paris-Saclay, France
 108. Salim Tamari, Emeritus Professor of Sociology, Birzeit University, Palestine
 109. Virginia Tilley, Southern Illinois University Carbondale, United States
 110. Salim Vally, Professor, University of Johannesburg, South Africa
 111. Roger Waters, Musician, United Kingdom
 112. Thomas G. Weiss, The CUNY Graduate Center, United States
 113. Robert Wintemute, Professor of Human Rights Law, King’s College London, United Kingdom
 114. John Womack jr, Harvard University, United States

* Institutional affiliations are given only for identification purposes

* The full list of signatories is available here.

* Academics, artists and intellectuals can endorse this declaration by completing this form.

 

 

link:
2021, the year of Israeli apartheid
More than 1000 academics, artists and intellectuals have signed a “Declaration on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid in Historic Palestine,” in a sign of the growing acceptance of the term in the west.