Til Københavns Borgerrepræsentation: Boykot Israel

Boykot Israel Kampagnens logo

15. april 2002
Åbent brev
Til Københavns overborgmester Jens Kramer Mikkelsen og medlemmerne af Københavns Borgerrepræsentation
Boykot Israel
Griffenfeldsgade 41
2200 København N
Tlf. 3537 1898

www.boykotisrael.dk

København, den 15. april 2002

Åbent brev til

Københavns overborgmester Jens Kramer Mikkelsen og medlemmerne af Københavns Borgerrepræsentation

Vi henvender os til jer i lyset af, at konflikten i Mellemøsten eskalerer fra dag til dag. Israel mangler åbenlys vilje til at sikre en retfærdig og varig fred. I årtier har den israelske statsmagt trodset beslutninger fra verdenssamfundet og FN’s generalforsamling om palæstinensernes rettigheder.

Den danske regering tager afstand fra at iværksætte handelssanktioner mod Israel. Det bør ikke afholde jer fra at tage aktiv afstand til det folkemord, der finder sted mod den palæstinensiske befolkning i de besatte områder. Derfor opfordrer vi partierne i Borgerrepræsentation til at medvirke i en forbrugerboykot der sikrer, at der i  Københavns Kommune ikke indkøbes og anvendes israelske varer.

Boykot er en aktionsform, hvor alle – også Københavns Kommune og hvert enkelt medlem af Borgerrepræsentationen – kan være med. En sådan aktionsform viste sin berettigelse da den internationale boykot mod apartheid i Sydafrika pressede  verden til at tage affære.

Israel må isoleres internationalt og presses politisk, kulturelt og økonomisk. Derfor retter vi denne appel om  BOYKOT ISRAEL til hver enkelt af jer.

I 1968  besluttede Borgerrepræsentationen at give det gamle Grønttorv navnet Israels Plads. I 2002, hvor staten Israel i 35 år har optrådt som aggressor overfor det palæstinensiske selvstyre, må tiden være inde til at udskifte navnet til Palæstinas Plads.

På Boykot Israel initiativets vegne

Jan Mathiesen – 2043 0943 Irene Clausen 3379 3229 / 2647 6598

Boykot Israel er et tværpolitisk forum der koordinerer boykotkampagnen på landsplan. Boykot Israel kampagnen støttes af fagforeninger, politiske partier, solidaritetskomiteer og enkeltpersoner som tilslutter sig kampagnens mål. Kampagnen anbefales af en lang række advokater, fagforeningsfolk, kunstnere, universitetsfolk, sportsfolk, politiker, græsrødder etc. Se navnene på www@boykotisrael.dk