Landstræf 2004: Det kommende års arbejde 2004-2005

Boykot Israel Kampagnens logo

( Vedtaget på Boykot Israel kampagnens landstræf den 27. marts 2004 i København) :

Boykot Israel Kampagnen: Det kommende års arbejde 2004-2005

Om det kommende års arbejde med Boykot Israel
Er en del af solidaritetsarbejdet med det palæstinensiske folks kamp, hvor Boykot Israel efter omstændighederne trækkes mest mulig frem.

 • Apartheimuren: (materiale vedr. muren)
  Boykot forbindes med modstanden mod bygningen af apartheidmuren,
  som er det sandsynlige hovedfokus i det kommende år. Riv Muren Ned.
  Arbejde for at apartheidmuren udløser en international kampagne for isolation af Israel.
 • Våbenstøtte til Israel (Våbenfolderen)
  Våbenproduktion til den israelske besættelsesmaskin (Terma, USA Fly)
  Ny demo ved Terma?
 • Modstand mod danske investeringer i Israel (nyt materiale )
 • EU og associeringsaftalen med Israel (nyt materiale, løbeseddel)
 • Fortsat Boykot Israel vareboykot
 • Boykot Markering ved sports/kulturarrangement/ambassadør mv.
 • Boykot Israel Kampagnen holder sig orienteret
  om situationen i Mellemøsten
  . Alle muligheder skal bruges til at fremføre kravet om boykot
 • Hjemmeside: Fortsat styrkelse af hjemmesiden
 • Internationalt
  Internationalt følge op på modstanden mod apartheidmuren
  – fremme kontakter og internationale møder for en egentlig international boykot af Israel
  (udnytte evt. Haag afstandtagen til muren til international opstart af sanktioner/boykot)

Materialer:

 • Genoptryk af Carlo Hansen folderen om baggrunden for Israel-Palæstina konflikten
 • Ny generel Boykot Israel folder
 • Våbenfolder
 • Materiale vedr. apartheidmuren
 • Materiale vedr. danske investeringer
 • Materiale vedr. associeringsaftalen
 • Boykot bluser
 • Mærkater