Hands off Jerusalem! – Boykot Israel Kampagnen

Apartheid: Wrong in South Africa - Wrong in Palestine - Mandela

Udtalelse ved Boykot Israel Kampagnen 12. december 2017

jerusalem-israel-trump-_hands_off

Hands off Jerusalem!

Trumps erklæring om Jerusalem som Israels hovedstad er en krigserklæring til palæstinenserne og til mennesker som går ind for menneskerettigheder, ligesom den er en krænkelse af en række FN-resolutioner. Den giver Israel grønt lys til yderligere etnisk udrensning og øget kolonisering.

Med Trumps erklæring lægges to-stats ’løsningen’ død, men åbner samtidig op for en demokratisk sekulær stat for alle mennesker som bor i området.

Vi forstår palæstinensernes vrede efter årtiers israelsk besættelse, apartheid og undertrykkelse. Det er forståeligt hvis denne vrede fører til oprør.

Boykot Israel, der samarbejder med den internationale Boykot Israel-bevægelse BDS (Boykot, De-investering og Sanktioner), vil styrke boykotten af Israel. Vi opfordrer til boykot af alt som repræsenterer staten Israel. Vi opfordrer til afbrydelse af alle diplomatiske relationer til Israel.

Boykot Israel – Frit Palæstina

www.boykotisrael.dk

facebook.com/boykotisrael.dk

—————————————————————

Hands Off Jerusalem!

Trump’s declaration about Jerusalem as the capital of Israel is a declaration of war against the Palestinians and against all people who are defending human rights – as well as it is a violation of a number of UN resolutions. It gives to Israel green light for further ethnic cleansing and colonization.

Trump ‘s declaration is de facto the death of the socalled two-state solution, but at the same time opens up for a secular democratic state for all the people living in the area.

We fully understand the rage of the Palestinians – after decades of Israeli occupation, apartheid and oppression. It is totally understandable if this develops into uprisings.

Boykot Israel, Denmark, which collaborates with the international BDS-movement, will strengthen the boycott of Israel. We call for boycott of everything which represents the state of Israel. We call for cancelling all diplomatic ties with Israel.

Boycott Israel – Free Palestine