Apartheid-mur gør palæstinensere til illegale beboere i deres eget hjem

København den 6. november 2003

Læs vores pressemeddelelse 6. november 03 vedr. muren

Apartheid-mur gør palæstinensere til illegale beboere i deres eget hjem

Protest på Axeltorv lørdag den 8. november kl. 10-20

Den foreløbig 150 kilometer lange mur, som Israel er i fuld gang med at opføre på palæstinensisk jord, har gjort palæstinenserne til illegale beboere i de huse og på den jord, hvor de altid har levet.

israeli-wallFire militær-direktiver, udstedt i løbet af oktober måned, har ramt foreløbig 12.000 palæstinensere, som pålægges at søge om tilladelse til at bo og færdes, hvor de altid har levet.

Palæstinenserne er blevet fanget mellem på den ene side den mur, som Israel er ved at bygge, og på den anden side grænsen til Israel. Beboerne i dette område kaldes fremover ”langtids-beboere” og deres jord for ”randzone”, oplyses det i det israelske dagblad Ha’aretz (14. oktober).

Ingen vil kunne bevæge sig ind i ”randzonen” og forblive der uden særlig tilladelse, fremgår det af militær-direktiverne. Alle beboere skal nu til at ansøge om at få lov til at blive boende, hvor de bor (langtids-beboertilladelse).

De skal også have en personlig passérseddel, der skal forevises, når de bevæger sig ind og ud af zonen. Skal familier have besøg udefra, skal der ansøges særskilt hvis de besøgende forventes at overnatte.

Og al passage skal  foregå gennem lige netop dén port i muren – eller hegnet som den også kaldes – som tilladelsen er givet specifikt til.

En skoleinspektør, der indleverer den særlige ansøgning beregnet for lærere, skal ikke blot oplyse navn og adresse på den pågældende lærers skole men også hvilket klasseværelse, han eller hun underviser i!

”De nye direktiver har medført at tusinder af palæstinensere i den nuværende situation bor illegalt i deres eget hjem og på deres egen jord – mellem ”forhindringen” (muren, red) og staten Israel. Og israelske soldater er i deres fulde ret til når som helst at jage dem ud,” skriver Amira Hass i Ha’aretz.

I protest mod Israels apartheid-mur gennemføres der på lørdag den 8. november kl. 10-20 en protest på Axeltorv i København.
Kl. 13.30-14:

Kvinder i Sort i aktion.

Kl. 14:

Taler ved blandt andet Amira Abousinni.

Kl. 17:

Taler ved forfatteren Sara Stinus
og Jan Mathisen, medlem af hovedbestyrelsen i RBF.
Diasshow.

Arrangører er  Boykot Israel Kampagnen Dansk Palæstinensisk Venskabsforening, Palæstina-fredsvagterne, Kvinder i Sort, Palæstinensisk Forening i Danmark og bevægelsen ”For retten til at vende hjem”.
Protesten er et led i en international protestuge, der rummer aktiviteter i mere end 40 byer verden over. I Palæstina markeres protesten søndag den 9. november, blandt andet med en to timers generalstrejke fra kl. 12.