FN rapport: Israel praktiserer apartheid overfor det palæstinensiske folk

 

090403-apartheid-jamjoum (1)

FN-RAPPORT ISRAELSK APARTHEID
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/israeli-practices-palestinian-people-apartheid-occupation-english.pdf

Israels praksis overfor det palæstinensiske folk og spørgsmålet om Apartheid:
Palæstina og den israelske besættelse, Issue No. 1

Symbol: E/ESCWA/ECRI/2017/1
Issued in: 2017

Denne rapport undersøger, baseret på centrale folkeretlige instrumenter, hvorvidt Israel har etableret et apartheid regime, der undertrykker og dominerer det palæstinensiske folk som helhed. Efter at have konstateret, at forbrydelse med apartheid har universel anvendelse, at spørgsmålet om status for palæstinenserne som et folk er fastslået lovmæssigt, og at forbrydelsen med apartheid bør vurderes på statsniveau,  demonstrerer rapporten hvordan Israel har indført et sådant system på palæstinenserne for at opretholde  én race gruppes dominans over den anden.

En historie om krig, anneksion og fordrivelse, samt en serie af praksis, der har efterladt det palæstinensiske folk opsplittet i fire forskellige befolkningsgrupper, tre af dem (borgere i Israel, beboere i Østjerusalem og befolkningen under besættelse på Vestbredden og Gaza) lever under direkte israelsk styre og resten som flygtninge og i ufrivillige eksil, der bor udenfor. Denne fragmentering, kombineret med anvendelsen af ​​diskrete lovkomplekser til de grupper, ligger i hjertet af apartheidstyret. De tjener til at svække modstanden mod den og at sløre dens eksistens. Rapporten konkluderer, på grundlag af overvældende beviser, at Israel er skyldig i  apartheid forbrydelse, og opfordrer indtrængende hurtig handling for at modsætte sig det og afslutte det.

KILDE: https://www.unescwa.org/publications/israeli-practices-palestinian-people-apartheid-occupation