Udtalelse: LØSLAD BDS-LEDER OMAR BARGHOUTI -STYRK BDS -BEVÆGELSEN

LØSLAD BDS-LEDER OMAR BARGHOUTI -STYRK BDS -BEVÆGELSEN

barghouti
Boykot Israel Kampagnen bakker op omkring den internationale boykot Israel-bevægelse BDS (Boykot, Deinvestering og Sanktioner) som er i hastig vækst over store dele af verden. Det gælder på USA’s universiteter, i Sydafrika og Marokko og i flere asiatiske og europæiske lande.
Israel og det venner forsøger på alle måder at kvæle kritikken af Israel og svække BDS-bevægelsen.
Israel har for nylig arresteret Omar Barghouti, der er bosat i Israel og var med til at grundlægge BDS i 2005.
Israel har vedtaget love der kriminaliserer boykotten af Israel, det samme gør flere andre lande. Da et FN-organ for nylig i en rapport udtalte at Israel er en apartheid-stat, blev FN presset til at trække rapporten tilbage.
Magthaverne demonstrerer dermed deres grundlæggende mangel på respekt for politiske rettigheder som ytringsfriheden og retten til at organisere sig.
Men deres angreb på boykot Israel -bevægelsen stopper ikke vores aktiviteter. Jo mere Israel og dets venner strammer grebet i forhold til palæstinenserne og boykot Israel-bevægelsen, des mere vil boykotten af Israel vokse.
Vi kræver øjeblikkelig løsladelse af Omar Barghouti
Stop Israels besættelse og apartheid
Boykot ALT fra Israel
From the River to the Sea – Pales
Palestine must be free

Boykot Israel Kampagnen
København den 7. april 2017.