STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER -28.09.02

Boykot Israel Kampagnens logo

Udtalelse vedtaget på Boykot Israel Kampagnens
Landstræf i Odense d.28.9.02

STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER
MOD DET PALÆSTINENSISKE FOLK

Den israelske besættelsesmagts statsterror mod det palæstinensiske folk har
nået et næsten ufatteligt kynisk omfang af forbrydelser. Et helt folk
holdes fængslet og ydmyges hver eneste dag, og nedskydninger og
likvideringer af bl.a. børn og unge hører til dagens orden.

Det seneste angreb på det palæstinensiske selvstyres hovedkvarter og den
reelle fængsling og omringning af Arafat, palæstinensernes valgte leder, må
fordømmes af alle fredselskende mennesker.

Jenin-massakren tilbage i april var et andet beskæmmende kapitel i Sharons
synderegister. En forbrydelse der aldrig blev undersøgt af FN på grund af
Israels sabotage. Bushs efterfølgende erklæring om Sharon som “en fredens
mand” er uhyrlig og tankevækkende.

To års palæstinensisk intifada/oprør, med fortsat og udbygget israelsk
besættelse på trods af konventioner og FN-resolutioner, har vist at det
palæstinensiske folk ikke vil leve som undersåtter i deres eget land. For
hver dag der går sætter Israel sig mere og mere ud over alle konventioner,
menneskerettigheder og FN-resolutioner. Allersenest resolutionen hvor
Israel blev pålagt at trække sig tilbage fra palæstinensernes hovedkvarter.

Vi deler med bekymring den hasteadvarsel som 100 israelske akademikere
netop er kommet med om “indikationer på at ‘krigsrøgen’ fra et eventuelt
amerikansk angreb på Irak kunne tænkes udnyttet af den israelske regering
til en etnisk udrensning af palæstinenserne i stor skala, både på de
besatte områder og blandt palæstinensere i Israel”.

Vi opfordrer forbrugerne til at lægge pres på Danmarks to supermarkedskæder
COOP Danmark (som FDB er medejer af) og Dansk Supermarked (som bl.a. A. P.
Møller er medejer af) for at få dem til at boykotte israelske varer.

Vi tager afstand fra at dansk våbenindustri, som Terma er en del af,
deltager i besættelsen og bekæmpelsen af det palæstinensiske folk med
udstyr til de amerikansk producerede F-16 jagere. Og kræver at den danske
regering og folketing omgående sætter en stopper for denne eksport til
militær aggression.

Imod alle menneskerettigheder og konventioner bemærker vi at Group 4 Falck
Danmark deltager i besættelsen og bærer våben for Israel i de illegale
besættelser som udbygges hver eneste dag. Bosættelsernes udbygning viser ar
Israel aldrig trækker sig frivilligt ud af de besatte områder. Vi kræver at
den danske regering og Folketing stopper for denne støtte til
bosættelserne. Vi opfordrer til boykot af Falck Danmark.

Israels handlinger må få konsekvenser i form af sanktioner. Israel må
isoleres på alle områder sådan som det umenneskelige Sydafrika under
apartheid-tiden blev det. Handelsmæssigt, økonomisk, politisk, diplomatisk.
Dette må gælde, indtil Israel trækker sig ud fra de besatte områder og
anerkender palæstinensernes nationale rettigheder.

Boykot Israel Kampagnen vil i tiden fremover fortsætte sit bredt anlagte
arbejde for at skabe en folkelig opbakning bag kravet om at boykotte
Israel. At udvikle kampagnen i bredden så stadig flere enkeltpersoner og
organisationer inddrages er en vigtig aktuel udfordring.

ISRAEL UD AF DE BESATTE OMRÅDER – NU

Vedtaget d. 28.9.02